Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Kategoriler

   DİNSEL
       Türbe
       Cami
       Manastır
       Mescit
       Külliye
       Tekke
       Medrese
       Sinagog
       Kilise
       Tapınak
       Cemevi

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN DİNSEL

Ama Gitmeden Önce Bir Gez …

EN SON EKLENEN DİNSEL

DİNSEL       

Toplam 439 kayıt bulundu

Izmir / KONAK

ŞADIRVANALTI CAMİİ ( NİFLİZADE - BIYIKLIOĞLU )

Arasta ve Şekerciler çarşısından gelip Odunpazarında ve Yağcılar içine doğru giden yolların birleştiği noktada bulunmaktadır. Her ne kadar Şadıvan Camii ile ilgili tarihi bilgiler yetersiz olsa da Katip Çelebi’nin kenti ziyareti s...

(11746 kez görüntülendi) -
Izmir / BAYRAKLI

ST. ANTONIE KATOLİK KİLİSESİ BAYRAKLI İZMİR

Pseudo (yalancı) bazilikal bir plan hissedilen kilisede, daha çok sade kemerler kullanılmıştır. Kilisenin duvar resimlerinde, bu azizin yolculuğu sırasında Arap korsanlarına yakalanması, yoksullara yardımı, gerçekleştirdiği mucizeleri...

(13938 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

SALEPÇİOĞLU CAMİİ KONAK İZMİR

Salepçioğlu İş Hanının arkasında bulunan cami, 20yy ın ilk yıllarında SalepçizadeHacı Ahmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Caminin 1906'da tamamlandığı-söylense de maalesef kitabesi yoktur....

(12634 kez görüntülendi) -
Izmir / KARŞIYAKA

ST. HELEN KİLİSESİ ( SANTA ALINA) KARŞIYAKA İZMİR

Esas olarak 1914-1918 yılları arasında kullanılmıştır. Sütunlu iki dizin üzerinde yükselen, ortada bir büyük galeri ve yanlarda iki küçük galerinin oluşturduğu bazilikal plan esas alınmıştır. Gotik üslup benimsenmiştir....

(15233 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

SANTA MARIA ROSARIO KİLİSESİ ALSANCAK İZMİR

Kilisenin asıl faaliyeti 16. yüzyılda Nahcivan Ermenilerinin buraya gelmesi ile başlamıştır. 1757’de inşaatı tamamlanan kilise, 1904 ve 1947 yıllarında onarım görmüştür....

(23982 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

SINYORA GIVERET SİNEGOGU

16. yüzyılda DonnaGracia Mendes tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda tüccar olduğu bilinen bu hanımefendi dolayısıyla söz konusu sinagog Sinyora ismini almıştır....

(11528 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

SHALOM SİNEGOGU (ŞALOM)

Şalom un kelime anlamı barış- selamdır. Söz konusu sinagog Aydın dan İzmir e gelen Musevilerin ibadet mekanı olduğu için bu ismi almıştır....

(8672 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

SAINT POLYCARPE KİLİSESİ

İzin alınamadığı için ziyaret gerçekleştirilememiştir. San Polycarp Kimdir? San Polycarpos İsa nın havarilerinden ilahiyatçı...

(12527 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

BIKUR HOLIM SİNEGOGU KONAK İZMİR

İkiçeşmelik Caddesinde bulunan BikurHolimSinagogu ilk kez İzmir de yaşayan Hollanda asıllı Salomon de Ciaves tarafından yaptırılmıştır. ...

(11136 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

BET-ISRAEL SİNEGOGU KONAK İZMİR

BET İSRAEL II. Abdülhamit in 1925 de İzmir valisi Sadrazam Kamil Paşa ya hitaben yazmış olduğu ferman uyarınca, Karataş semtinde oturan Musevilerin dini ibadetlerini yapabilmeleri için inşa edilmiş ve 1200 altına mal olmuştur....

(9496 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

BAŞDURAK CAMİİ KONAK İZMİR

İzmir de Başdurak denilen mevkide bulunduğu için bu ismi almıştır. Ancak çeşitli kayıtlarda caminin XVII yy ortasından, XIX yy sonuna kadar Hacı Hüseyin Camii adını taşıdığı belirtilmektedir. ...

(11845 kez görüntülendi) -
Izmir / KONAK

ALGAZE SİNAGOGU

İbranice bir kitabeye göre 3 AronKodeş ve 6 Sefer Torası sinagog 1724 yılında Algazi Ailesinden İzhakAlgazi tarafından yaptırılmıştır. 1841 yılında tahrip olan yapı çeşitlili yıllarda onarım görmüştür....

(8685 kez görüntülendi) -