Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 117 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

VAROL TEKSTİL EMİTT İSTANBUL 2011

Ev tekstili sektöründe 1969 yılından beri faaliyet gösteren Varol Tekstil 2007 yılından itibaren otel tekstili ve banyo tekstili sektörüne de girmiştir. Tekstilin ve havlunun başkenti Denizli’de bulunan firmamız; sektörde ithal ür...

(6935 kez görüntülendi)
TURİZM

TRABZON VALİLİĞİ - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Ýlin nüfusu, 2007 yýlý Adrese Dayalý Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre 740.569'dur. Þehirler nüfusu 396.646, köyler nüfusu ise 343.923'dür. Merkez Ýlçe nüfusu 292.513'dür.Genel Nüfus Sayýmý sonuçlarýna göre Trabzon, Karadeniz B...

(4592 kez görüntülendi)
TURİZM

TUNCELİ VALİLİĞİ - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Bugün Tunceli iline baðlý ilçe olan Hozat, Cumhuriyet öncesinde mutasarrýflýk iken Cumhuriyetin ilaný ile "Dersim Vilayeti" haline getirilmiþtir. 25 Aralýk 1935 tarih ve 2885 sayýlý Kanunla geçici merkezi Elazýð ili olmak üzere, Erzin...

(4844 kez görüntülendi)
TURİZM

AYVACIK BELEDİYESİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Ayvacýk ilçesi Asya'nýn en batýsýnda, volkanik bir arazi üzerinde bulunur. Türklerin bölgeyi ne zaman yurt tuttuklarýna dair kesin tarihsel bir bilgi yoktur. Beylikler dönemi bölgeye iliþkin bilgilerde ise sadece Kýzýlca Tuzla, Günüm...

(5458 kez görüntülendi)
TURİZM

ŞANLIURFA BELEDİYESİ- EMİTT STAND

1869 yılında Halep Vilayetine bağlı olarak Belediye kurulmuş, 1908 yılında ise bağımsız bir sancak olmuştur. 1908 yılından itibaren 29 belediye başkanı görev yapmıştır. Şu anda 30. belediye başkanı görev yapmaktadır. Kur...

(5748 kez görüntülendi)
TURİZM

SİVAS BELEDİYESİ - EMİTT STAND

Üç vadi arasýndadýr Sivas. Kýzýlýrmak Havzasý; kenti Ýç Anadolu iklimine, Yeþilýrmak; Karadeniz, Fýrat Havzasý ise Doðu Anadolu iklimine baðlamaktadýr. Bu üç su, üç yol, üç farklý kültür demektir. Kuzeyden Kelkit vadisi,...

(5864 kez görüntülendi)
TURİZM

BALIKESİR VALİLİGİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Balýkesir, Balýkesir ilinin merkez ilçesi ve ile ismini veren þehirdir. Balýkesir tarýmsal ekonomi merkezi olup oldukça iþlek yollarýn kavþaðýna bulunan bir ulaþým merkezidir.[2] Ýlçenin kuzeyinde Manyas ilçesi, doðusunda Susurl...

(3795 kez görüntülendi)
TURİZM

BARTIN EMİTT 2011 FUAR STAND

Bartýn ili Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde Batý Karadeniz Bölümünde küçük bir ildir.Vali Ýsa Küçük, belediye baþkaný Cemal Akýn'dýr. Bartýn, Karadeniz Bölgesi’nin Batý Karadeniz Bölümü’nde 32° 22' dakika ...

(4109 kez görüntülendi)
TURİZM

AVANTGARDE HOTEL EMİTT FUAR STAND

Avantgarde Hotel, iþ hayatýnýn merkezi Zincirlikuyu Levent'te bulunan en popüler alýþveriþ merkezlerine yürüme mesafesinde olup, Taksim, Maslak ve Boðaz'daki kongre ve eðlence merkezlerine kolaylýkla ulaþýlabilecek bir noktadadýr. ...

(1702 kez görüntülendi)
TURİZM

BATMAN EMİTT 2011 FUAR STAND

Batman ili, Türkiye Cumhuriyetinin Güneydoðu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. 1937 yýlýnda bucak haline getirilen Iluh, 1940'lý yýllarýn sonlarý ile 1950'li yýllarýn baþlarýnda bölgede var olan petrol filizlerinin deðerlend...

(3815 kez görüntülendi)
TURİZM

BODRUM EMİTT 2011 FUAR STAND

İklim itibariyle Ege ve Akdeniz iklimlerinin sentezinden oluşan bir özelliğe sahiptir. Yarımada olarak mikro klima alan özelliği gösterir. Yaz aylarında neredeyse hiç nem bulunmaz. Kış aylarında ise nem oranı oldukça düşüktür. Yaz ...

(3142 kez görüntülendi)