Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 3 mekan bulundu
Sektörel MekanlarTURİZM

Nevşehir

Hükümet Konakları

NEVŞEHİR BELEDİYESİ EMİTT İSTANBUL 2011

Kapadokya bölgesi tarih içerisinde çeþitli devlet, toplum ve önemli kiþilerin adlarýyla anýlan dönemler yaþamýþtýr. Kapadokya Bölgesi'nin tarihi M.Ö. 3000'lerde yaþamýþ Asur ticaret kolonileri ve Hititlere kadar gitmektedir. Kapadok...

(5042 kez görüntülendi)
Hükümet Konakları

ÜRGÜP BELEDİYESİ EMİTT İSTANBUL 2011

Günümüz Yerel Yönetim anlayýþýnýn gerekleri doðrultusunda hareket ederek gerek kanunlarýn gerekse çevresel þartlarýn verdiði yükümlülükleri en iyi þekilde yerine getirmeyi amaçlayan Belediyemizin tarihi Cumhuriyet öncesine dayanm...

(4648 kez görüntülendi)

GÖREME BALOONS EMİTT 2011

Göreme Balonculuk Türkiye'nin en deneyimli Sýcak Hava Baloncusu ve en profesyonel Seyahat Agentasý sahibidir. Toplam kalite yönetimi anlayýþýyla "kiþiye özel en iyi hizmeti" sunmaktadýr....

(4575 kez görüntülendi)