Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 3 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

Bolu

TURİZM

BOLU VALİLİĞİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Bolu - Mustafa Kemal Paþa iliþkileri, Erzurum Kongresi sýrasýnda baþladý. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da, 4 Eylül 1919'da Sivas'taki milli kongreler, bunlara ait metinler, telgraf yolu ile Bolu Mutasarrýflýðý'na ulaþtýrýldý. Hey'et-i Te...

(3451 kez görüntülendi)
TURİZM

BOLU İLÇELERİ İSTANBUL EMİTT 2011

BOLU ÝLÇELERÝ ÝSTANBUL EMÝTT 2011 Bolu yöresine ilk yerleþenlerin Bebrikler olduðu sanýlmaktadýr. Bebrikya adýyla anýldýðý sanýlan bu yöreye MÖ 8. yüzyýl sonra batýdan gelen Bithynialýlar yerleþti. Daha sonra Bithynia olarak a...

(3391 kez görüntülendi)
TURİZM

BOLU EMİTT İSTANBUL 2011

Bolu yöresine ilk yerleþenlerin Bebrikler olduðu sanýlmaktadýr. Bebrikya adýyla anýldýðý sanýlan bu yöreye Ý.Ö. 8.yy sonra batýdan gelen Bithynialýlar yerleþti. Daha sonra Bithynia olarak adlandýrýlan bu topraklardaki baþlýca yer...

(3526 kez görüntülendi)