Mekan 360

Hakkımızda

Müze Giriş Saatleri: Hergün (hafta sonları hariç) 9:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00 saatleri arası Müze ziyareti ücretlidir. Ege Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı bir Tabiat Tarihi Müzesi kurulması düşüncesi, ilk kez 1963 yılında ortaya atılmış ve 1967 yılında yaşama geçirilmiştir. Tabiat Tarihi Müzesi 1973 yılında Cumhuriyet’in 50. yılı kutlama programı çerçevesinde, doğa ve doğa tarihi ile ilgili objeleri ilk kez topluma sunmuştur. Tabiat Tarihi Müzesi, bir müddet enstitü statüsünde faaliyet gösterdikten sonra, Fen Fakültesi Kurulu’nun önerisi, Senatonun 22.10.1991 tarih ve 11/7 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu’nun 19.06.1991 tarih ve 2887 sayılı onayı ile Rektörlüğe “Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” olarak bağlanmıştır. Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi yapısındaki Tabiat Tarihi Müzesi, Ankara Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğündeki Tabiat Tarihi Müzesinden sonra, Türkiye’de kurulmuş ikinci büyük Tabiat Tarihi Müzesidir. Ayrıca, Fen Bilimlerine bağlı Tabiat Tarihi Anabilim Dalında uyguladığı Yüksek Lisans Eğitim Programı ve doğa tarihi bilim dalında araştırma yapan kadrosu ile Türkiye’nin ilk Üniversite yapısındaki akademik Müzesidir.

Tabiat Tarihi  Müzesi’nin ilk müdürlüğü Prof.Dr. Muhtar Başoğlu  (Fen Fakültesi, Zooloji Anabilim Dalı) tarafından yapılmıştır.  1972-1981 yılları arasında Müze müdürlüğü yapan Prof. Dr. Fikret Ozansoy,  müzenin gelişimine son derece katkı sağlamıştır. Prof. Dr. F. Ozansoy, aynı zamanda  Ankara’daki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’ndeki Tabiat Tarihi Müzesinin de kurucusudur.  Müze, 1981-2000 yılları arasında Prof. Dr. Nimet Öktem (Fen Fakültesi  Zooloji Anabilim Dalı); 2000’den günümüze kadar Prof.Dr. Tümel Tanju Kaya tarafından yürütülmektedir.

Tabiat Tarihi Müzesi, tüm doğa tarihi ve doğa zenginliklerinin toplandığı, korunduğu ve belirli bir sistematik ve evrimsel düzen içerisinde sergilendiği görsel ve bilimsel bir ortamdır. Tabiat Tarihi Müzeleri, bir bağlamda doğanın tüm görkemiyle ve gizemiyle toplumun hizmetine bir zaman tünelinde gibi sunulduğu ortalardır. Ayrıca, doğanın gizemi topluma çeşitli panolarla ve dioramalarla sunulmaya çalışılırken, 4,5 milyar yıl önce oluşmuş dünyamızın geçirdiği evrimi anlamaya, öğrenmeyi ve sorgulamayı da amaçlamaktadır. Merkez elemanları tarafından müzeyi ziyarete gelenlere sunulan çeşitli konferanslar, film ve slayt gösterileri (evrenin, gezegenlerin ve yeryuvarının oluşumu, canlı ve cansız evrim, volkanizma ve depremler gibi) doğayı tüm kanıtlarıyla topluma daha yakından tanıtmaktadır. Bu etkinlikler, toplumu ve özellikle ilköğretim ve lise öğrencilerini çevremizdeki tüm doğa olayları hakkında bilgilendirmeyi, doğayı sevmeyi, korumayı ve onun bir parçası olduğumuz bilincini yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, merkez elemanları tarafından doğadaki tüm canlıların özellikle nesli tükenmekte olan kuşlar ve memelilerin koruma altına alınması gerekliliği toplumun tüm kesimlerine dönük olarak vurgulanmaktadır. Bu işlevleri yanısıra, Tabiat Tarihi Müzesi, Türkiye’nin zengin paleofauna, paleoflora, kayaç-mineraller ve güncel biyolojik zenginlikleri ile ilgili çalışmalar yaparak bunları çeşitli yayınlarla bilim dünyasına tanıtılmakta; aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışı benzer kuruluşlarla işbirliğine olanak sağlayan bir araştırma merkezidir. Müzedeki objelerin bir kısmı bağış olup, bağışlayan kişi veya kuruluşun adı belirtilmektedir. Bağış yapanların isimleri Müzede sonsuza kadar yaşayacaktır. Kuruluşundan beri ziyaretçi sayısının her geçen gün sürekli artması, ziyaretçilerin Müze elemanlarına ilginç fosil, kayaç-mineral ve güncel biyolojik objeler hakkında bilgi sağlamaları toplumun Müzeye olan sevgi ve ilgisini göstermektedir. Gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz bu kültür ve eğitim merkezinin daha fazla gelişmesi uluslararası standartlara kavuşması doğaya ve kültüre duyarlı olan kişilerin katkıları ile sağlanabilir. Misyonumuz Doğa ve doğa tarihine ilişkin objelerin korunması, saklanması ve onlarla ilgili bilimsel çalışmalar yapabilmesi ve onların gelecek kuşaklara aktarılması; toplumun ve tüm eğitim kuruluşlarının eğitim ve öğretimine katkı sağlayarak, bu çalışmaları ulusal ve uluslararası kurumlarla paylaşarak araştırıcı ve yaratıcı doğa bilimcilerin yetişmesine katkı sağlaması ve doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içinde toplumla bütünleştirmesidir. Vizyonumuz Merkez ve Müzenin bilimsel ve teknolojik açıdan uluslararası standartlardaki çağdaş konuma gelmesi, toplumla bütünleşmesi ve evrensel değerlere sahip olmasıdır. İlkelerimiz Doğa tarihi ile ilgili objeleri korumak, saklanmak ve gelecek kuşaklara bozulmadan aktarmak; Doğa tarihi konusunda yapılacak çalışmalarda öncülük etmek ve kaliteli, yaratıcı ve araştırıcı doğa bilimcileri yetiştirmek; Çocuklar, öğrenciler ve toplumun her kesimini doğa olayları (depremler, volkanlar, evrim gibi) hakkında bilgilendirerek onların bilinçlendirmek; Jeolojik miras kapsamındaki eserlerin korunmasına öncülük etmek ve nesli sönmekte olan canlıların korunmasını sağlamak; Doğa tarihini çağdaş müzecilik anlayışı içerisinde toplumun ayağına sunmak; Fosil yakıtların kullanımını sınırlamak; Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek; Evrensel değerlerle insan haklarına saygılı olmak; Çevreye duyarlı olmak. Değerlerimiz Çağdaş müzecilik, Sürekli gelişim ve değişim, Bilimsellik, Doğa tarihini gençlere anlatmak, Evrensellik, Toplumsal yararlılık, Yenilikçilik ve yaratıcılık Katılımcılık.

______________________________________________________________________________

 

Tabiat Tarihi Müzesi iki kat üzerinde ve yaklaşık 2500 metrekarelik bir alanınında yerleşim göstermekte olup, toplam 4000 adet tanılı obje 6 farklı galeride sergilenmektedir. Ayrıca, müzemizde 3000’e yakın obje karşılaştırma materyali olarak merkez laboratuvarındaki dolaplarda yeralmaktadır.

1. Paleontoloji Galerisi (1000 obje): Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanmış Tersiyer yaşlı (60 - 2 milyon yıl öncesi) memeli fosilleri (Proboscidea-Filler, Perissodactyla-Tektoynaklılar, Carnivora-Etçiller, Rhinocerotidae-Gergedanlar, Artiodactyla-Çifttoynaklılar, Giraffidae-Zürafalar gibi), Karbonifer yaşlı (350 milyon yıl öncesi) bitki fosilleri (Pteropsida-Eğreltiotları, Lycopside-Kibritotları gibi) ve Kambriyenden Pleistosene kadar yaşamış çeşitli omurgasız fosilleri sergilenmektedir. Perissodactyla, Proboscidea ve Primata takımlarının 60 milyon yıl önce yaşamış atalarına ait fosiller ve günümüz temsilcilerine ait örnekler çeşitli panolarda sergilenmektedir. Fosillerin düzenlenmesinde jeolojik zaman ve evrim gözetilmiştir. Galeride, ayrıca Salihli yöresinde 25.000 yıl öncesinde Kula volkanizmasının son evresinde bazaltik tüfler üzerinde oluşmuş insan ayak izleri ve Kahramanmaraş’ta Gavur Gölü bataklığında bulunmuş filin  (Elephas maxima asurus) iskeleti yeralmaktadır.

2. Kayaç ve Mineral Galerisi (811 obje): Mağmatik, tortul ve başkalaşım kayalarına ait örnekler, oluşum kökenlerine göre, sistematik olarak ayrı ayrı vitrinlerde örneklenmiştir. Ekonomik değeri ve günlük yaşamda kullanım yeri olan kayaç ve mineraller (mermer, perlit, kömür çeşitleri, petrol ürünleri, radyoaktif mineraller ve çeşitli cevherler) yanısıra,adoğada çok ender rastlanan dev boyutlu kuvars kristalleri, Müzenin en ilginç örneklerini oluşturur. Yarı değerli süs taşı olarak bilinen bazı mineral ve kayaların işlenmiş ve doğal örneklerin bir arada sergilendiği bölüm, galerinin renkli köşelerinden biridir. Galeride, volkanizma ses-duman effektleri ve ilgili posterlerle sergilenmektedir.

3. Kuşlar Galerisi (170 obje): Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında doğal bir köprü işlevi görmektedir. Sahip olduğu bu coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’de 426 kuş türü gözlenmektedir. Galeride, özellikle Ege Bölgesinde gözlenen 104 tür kuş (atmaca, kartal, flamingo, pelikan, balıkçıl gibi) sergilenmektedir. Ayrıca, ziyaretçilere kuş yumurtalarının çeşitliliği konusunda bilgi verilmesi amacı ile 31 değişik kuşun yumurtası da yer almaktadır.

4. Giriş Galerisi (500 obje): Türkiye' nin çeşitli memeli fosil lokalitelerinden toplanmış fosiller (Aceratherium-Gergedan, Listriodon-Domuz ve Machairodus-Kılıç dişli kedi gibi); Archaeopteryx-Kuşların atası, Hint ve Pasifik Okyanuslarında yaşayan omurgasız hayvanlar ve çeşitli kayaç örnekleri sergilenmektedir. Ayrıca Kütahya yöresine özgü kırmızı traverten sütunlar ve sponsorluğu İzmir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina tarafından sağlanan polyesterden orjinal boyutunda yapılmış olan Tyrannosaurus rex (dinozor) (uzunluk 12 m. yükseklik 5 m.) iskeleti yer almaktadır.

5. Genel Zooloji Galerisi (800 obje): Çeşitli denizel omurgasızlar, deniz balıkları, tatlısu balıkları, sürüngenler, memelilere ait tahnit edilmiş kolleksiyonlar sergilenmektedir. Nesli tükenmiş olan Selçuk yöresinden iki Anadolu panter örneği, çift başlı hazer yılanı ve uzakdoğu kökenli kelebek örnekleri yer almaktadır.

6. Evrim ve Karşılaştırmalı Osteoloji Galerisi (81 obje): Günümüzde yaşayan balina, devekuşu, at, domuz, tilki, kanguru, yunus, keçi ve yılan iskeletleri sergilenmektedir. Ayrıca Roma dönemine ait (2000 yıl önce) Uşak’ta yaşamış olan bir insanın iskeleti yer almaktadır .

Etiketler

fosiller dondurulmuş türler iskelet kafatası sürüngenler kelebekler roma-donemi kültür tarih 360 vr sanaltur sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Panagiotis Skandalos

Small but very beautiful and with a very impressive T-REX statue!

4 yıl önce

Ahmet aydın

Maalesef izmirde pek bilinmeyen bir müze..tüm ilk öğretim öğrencileri görmeli lise dahil..

4 yıl önce

new hsl

Mukemmel sekilde korunmus varliklar barindiran muze. Ogrencilerin bilgilerini ve gorgulerini artirmak icin birebir. Tavsiye ederim. Bu arada muze calisanlari cok ilgiliydi, tesekkur ederiz.

4 yıl önce

BÜLENT BÖN

Çocukları götürmeye Fırsatım olmadı ama 2019 Şubat ayına kadar tadilattaymış.

4 yıl önce

Fatih Bayrak

Resmen tarih kokuyor.. Tabiata azıcık ilgisi olan kesinlikle gitsin derim

4 yıl önce

Yorum Ekle