Mekan 360

SELİME KATEDRALİ AKSARAY

Görüntülenme - 28761 Yorum Ekle

Hakkımızda

Ihlara Vadisinden ovaya çıkışınızda sizleri görkemli Selime Kadetrali karşılar.

Bölgede yaşayan Ortodoks inancına sahip insanların Selime katedralinden ve manastırından çıkacak olan kararlara harfiyen uymaları,bölgedeki din adamalarının burada yetiştirilmesi,kilise içerisinde yapmış oldukları haç işaretli anahtar,bu manastırın geçmişteki önemini ortaya koymaktadır.


Selime katedrali ve manastırına çıkışta yüksek bir koridor karşımıza çıkar ki bu develerin çıkarıldığı kervan yolunun bir kısmıdır.Selime'de kurulan pazar nedeniyle,kervanlar Selime'ye gelmekte ve kervanların güvenliği için develer katedralin orta kısmına çıkarılmaktaymış.Bu kısmın üstünede Selime katedrali ve manastırı inşa edilmiş.Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kiliseden oluşan yapılar Bizans sanatının izlerini taşır.


Kayalara oyulmuş yüksek bir yerde olan Katedral Kapadokya'daki dini kuruluşların en büyüklerindendir ve içinde iki sıra halinde sütunlar mevcuttur.Bu sütunlar Katedrali üç sahana ayırmıştır.Üç nefli bazilikal planlı kilisesi,bölgedeki bu plan tipinin tek temsilcisidir.Manastır,8. İle 9. yüzyıl veya 10. yüzyıla,kilisedeki figürlü freskler,10. yüzyıl sonu ile 11. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. 

Sahneler: İsa'nın Göğe Çıkışı, Müjde, doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Çocukların Öldürülmesi, Mısır'a Kaçış, Elizabet'in Takip Edilmesi, Vaftiz, Meryem'in İlk Yedi Adımı, Meryem'in Mabede Takdimi, Koimesis, Piskopos tasvirleri yer almaktadır.


Ayrıca katedralin üst kısmının kale olarak inşa edilmesi dikkat çekmektedir.Sur ve mevziler günümüzde de harabe şeklinde mevcuttur.Selime katedralinin en önemli özelliklerinden biri de bölgedeki din adamlarının burada yetiştirilmesidir.Bölgeyle ilgili toplantılar burada yapılmakta ve askeri üs burada bulunmaktadır.Katedral bölgede ilk yüksek sesli ayinin yapıldığı yerdir.


Selime Kapadokya'nın en büyük manastırıdır.Katedral içerisinde mutfak dikkat çekmektedir.Piramit şeklinde yapılan mutfakta etrafı aydınlatmak için kandil yerleri yapılmış ve yanında bağlantılı diğer odaları bulunmaktadır.Manastır ise iki katlı ve avlulu inşa edilmiştir.Bölgedeki kilise yaşamı MS XI. yy‘da Selçuklu Türklerinin buraya gelmesi ile son bulmakta olup,dini yaşam yüz yıllar boyunca türlü zorluklara rağmen devam etmiştir.

Etiketler

selime katedrali360 vr sanaltur sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan tarihi mekan kilise dini mekan manastır

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Matsuzy

This is definitely one of the best spot in our Green Tour! A very beautiful work of nature! Picturesque and instagrammable at every corner. Just be careful of the slippery slopes and you're good!

5 yıl önce

Andrea Raisman

Another really interesting place to visit in Cappadocia. The Cathedral and other caves here are built high into the rock constructions, which is very picturesque and interesting. It also makes for really good views.

5 yıl önce

Seshadri Vyas

It's a very interesting place to visit. While there is no real Cathedral here (as the name might indicate), the natural structure is very unique and makes for some great pictures. The place also has significance in the early history of Christianity.

5 yıl önce

Pablo Hurtado

Crazy place. There are some very old churches carved in stone here, many caves formerly used as rooms, and very interesting natural formations. The beautiful Ihlara Valley is nearby.

5 yıl önce

Hasan Dkaidek

Good place to take some dope pictures, you can see the cathedral that Christians used to live and worship and study. You can see where to nuns and fathers used to sleep . Cook , eat . The cathedral has a great view. Highly recommend

5 yıl önce

Yorum Ekle