ODUNLUK İSKELESİ GEYİKLİ EZİNE

Görüntülenme - 21876 Yorum Ekle

Hakkımızda

Doðasýnýn muhteþem güzelliði, denizi, kumsalý, havasý ve tarihi ile Çanakkale'nin saklý cennet köþesidir Odunluk Ýskelesi...
M.Ö. 3000 yýllarýnda kurulan bu bölgeye tarihi boyunca birçok devler ele geçirmeye çalýþmýþtýr. Osmanlýlar zamanýnda Türklerin göç ettikleri bölgede, Rumlara her türlü hak ve hürriyet verilmiþtir ve en rahat dönemlerini yaþamýþlardýr. Birinci Dünya Savaþýndaki Osmanlýlarýn maðlubiyeti ile bölgeyi Yunanlýlar iþgal etmiþtir. Ýþgalin ardýndan bölge halkýna iþkence, tutuklama ve haraca baðlama gibi giriþimleri sebebiyle Mustafa Kemal'in emri üzerine Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmuþtur. Kurucularý da Yunan taburlarý tarafýndan tutuklanarak, iþkence görmüþlerdir.
26 Aðustos 1922'de baþlayan Büyük Taarruz sonrasýnda bozguna uðratýlan Yunanlýlar, bölgeyi iki defa bombalamýþlardýr. 22 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasýnda bulunan ordu ile Yunan iþgali sona ermiþtir.
Burada tertemiz denizinde yüzebilir, mavi bayrak standartlarýnda olan kumsalýnda güneþlenebilirsiniz. Tarihinden izler bulabileceðiniz Çanakkale ilinin antik kent, kaleleri ve birçok tarihi eserini görebilirsiniz. Eðlenebilmeniz için birçok alternatifi barýndýran bölge de canýnýzýn sýkýlmasýna vaktiniz olmayacak.
Çanakkale'ye 54km, Ezine'ye 12km mesafede bulunan Odunluk Ýskelesi'ne günün her saati ilden kalkan araçlar ile kolaylýkla ulaþabilirsiniz.


 

Etiketler

çanakkale ezine iskele tarihi odunluk kumsal sahil deniz 360 vr sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Fotoğraflar

Görüşler (5)

öylesine YAHU

Good

4 yıl önce

CANDAN KARAN

Cosy cafes and reataurants, an awesome view of sea...sunset is great!

5 yıl önce

UĞUR DMR

Good

4 yıl önce

ömmer yılmaz

Iskelede, yemek yiyilecek yer, Sezer in yeri. Ailecek isletilen bir mekan. Geyikli yerel halk , hatta balikcilarda ordaydi aksam. Fiyatlari cok makul mezeler harika... Beni ,cok etkileyen olay ise, Sezer beyin babasi batan Dumlupınar gemisinde Şehit olmuş. Ben cocuklugumda babamdan cok dinlemistim.. Denizin altinda gunlerce kurtarilmayi beklemislerdi. Ruhları şaad olsun.

4 yıl önce

EDIZHAN GENEL

Eski tadı olmasa da gün batımında keyif yapmak için en idal yerlerden biri

4 yıl önce

Yorum Ekle