MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ-MOSB

Hakkımızda

Ülke ekonomimizin dünya ile bütünleşebilmesinde üzerine düşen görevleri en üst düzeyde yerine getirmek çabasında olan ve planlı kalkınma modeli çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Organize Sanayi Bölgesi ; gerek bünyesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin büyüklüğü ve gerekse de sanayiciye sağlanan tüm altyapı ve destek hizmetlerinin yanı sıra çevreye vermiş olduğu önemle diğer OSB’ler arasında tercih sıralamasında önde gelmektedir.

Bölgenin kuruluş çalışmaları 1963 yılında Manisa Ticaret Odasınca Manisa Ticaret Borsasının da maddi katkılarıyla Türkiye Odalar Birliği Sanayi Dairesi'ne Manisa Organize Sanayi Bölgesinin fizibilite etüdünün yaptırılması ile başlamıştır.

1964 Yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi Tesis ve Geliştirme Projesi Sanayi Bakanlığına sunulmuş ve yapılabilirliği tespit edilmiştir. 1 Haziran 1966 tarihinde Sanayi Bakanlığınca istenen Kredi Taahhütnamesi Manisa Ticaret Odası tarafından imzalanmıştır.

10 Temmuz 1966 tarihinde Manisa Ticaret Odası ile Türkiye Halk Bankası arasında kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

Kredi anlaşmasını müteakip arsa alımlarına başlanmış ve 15 Mart 1968 tarihinde ihale yapılarak Temmuz 1968 tarihinde altyapı inşaatına başlanmıştır. 1970 yılı Ocak ayından itibaren de sanayicilere yer tahsisi yapılmıştır.

Bölgenin 1986 yılında % 90 oranında doluluğa ulaşması nedeniyle Bölgenin büyütülmesi düşünülmüş ve Bakanlar Kurulunun 14 Ekim 1986 tarih ve 86/11103 sayılı kararı alınmıştır. Bakanlar Kurulu kararının alınmasını takiben Bölgenin II.kısmının yapılacağı alanda süratle arazi alımlarına geçilerek kısa sürede arazi alımları tamamlanmıştır.

Bölgenin II. Kısmının altyapı inşaatlarının yapımı için Kasım 1989 da müteahhit ile sözleşme imzalanmış ve Kasım 1991 tarihinde altyapı inşaatları tamamlanarak geçici kabulü yapılarak Bölgenin II.kısmı hizmete açılmıştır.

II.Kısımda olduğu gibi doluluk oranı %90'a ulaşınca 1997 yılında Bölgenin III.Kısmının kuruluş çalışmalarına başlanmıştır.1998 yılında kamulaştırma işlemleri Ağustos 2001 de ise altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

64 adet parselin yer aldığı Bölgemizin III.Kısmının da arsa doluluk oranı Aralık 2003 itibariyle % 100 ‘ e ulaşmıştır.

Bölgemizde bu şekilde artan sınai potansiyele paralel olarak mevcut Bölgemizin batısında yer alan IV.Kısmının ve kuzeyinde yer alan ve demiryolu bağlantılı olarak kurulacak lojistik merkezin de bulunduğu Bölgemizin V.kısmının oluşumuna karar verilmiş ve 3.759.600 m2 büyüklüğündeki IV.kısım ve 743.000 m2 büyüklüğündeki V.kısmın kamulaştırma çalışmaları ve altyapı ihalesi 2006 yılında tamamlanarak ve 2007 yılı başında arsa tahsislerine başlanmıştır.

Ağustos 2011 itibariyle tüm parsellerin tahsisi tamamlanarak IV. ve V. Kısımlarda %100 doluluk oranına ulaşılmıştır.

11 Temmuz 2008 tarihinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerinin büyük çoğunluğunun katılımıyla 1. Genel Kurul yapılarak Manisa Organize Sanayi Bölgesi kendi sanayicisi tarafından yönetilmeye başlandı.

Etiketler

demir celik kimya boya metal otomotiv gida tekstil mobilya

Fotoğraflar

Görüşler (5)

köksal aksu

Yok yok

5 yıl önce

Hkn Ysv

Düzenli bir bölge.

6 yıl önce

CİHAN ODABAŞI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi

6 yıl önce

Cem

6 yıl önce

Birsen Koyuncu

6 yıl önce

Yorum Ekle