Mekan 360

MANİSA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görüntülenme - 21523 Yorum Ekle

Hakkımızda

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri
 
•    5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen şehir içi trafik hizmetlerini yürütmek, kara, deniz, su ve demir yolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile kara yolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği denetimleri yapmak kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre ceza-i işlem yapmak,
•    2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yürütmek,
•    Trafik alt yapı uygulama hizmetleri olarak; Kavşak düzenlemelerini, sinyalize kavşakları, trafik levhalarını, ışıklı işaretleri, yol ve geçiş çizgilerini, yaya üst geçitlerini, Belediyemize ait araçların tescil, sigorta, vize iş ve işlemlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, trafik alt yapı düzenlemelerinde İl Trafik Komisyonlarında Belediye temsilcisi olarak bulunmak ve kararları belediye adına uygulamak ya da uygulamak, 
•    Kent içi ulaşım hizmetleri olarak; Şehrimizde toplu taşımacılık yapan (D) Dolmuş, (T) Ticari Taksi, Servis Araçları, Özel Halk Otobüsleri, Okul Servis Araçları ile Nakliye araçlarının taşımacılık hizmetleri ile ilgili şehir içi yol güzergahı ulaşım planlarını yapmak, toplu taşıma araçlarının durak ve depolama alanları tespit etmek ile Araçlarına yönelik hizmetleri yapmak,
•    Otogar hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
•    Belediye sınırları içerisinde trafik akışının düzenli ve güvenli olmasını sağlamak,
•    Karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırtmak ve denetlemek,
•    Ulaşımla ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini sağlamak,
•    Kent içinde her türlü kara taşımacılığı ile ilgili ulaşım ve trafik hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca ulaştırmaktır.


Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

•    Müdürlük personelinin sicil ve disiplin amiridir.
•    5393 sayılı Belediye Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kendisine verdiği yetkileri dahilinde iş ve işlemleri yürütmek, ayrıca Başkanlık Makamının vereceği görevlerin zamanında yerine getirilmesinden Belediye Başkanına karşı sorumludur.
•    İI Trafik (alt) ve (Üst) Komisyonunda belediyeyi temsil etmek,
•    Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü ile Karayolları 22.Şube Şefliğinin arasında vuku bulacak ihtilafları çözmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
•    Bağlı birimler arasında uyumlu bir işbirliği kurar. Görevlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için kısa ve uzun vadeli plan ve programlar yaparak, uygulanmalarını sağlar. Uygulamada ortaya çıkacak aksaklıkları giderici tedbirler alır. Uygulama sonuçları hakkında belirli sürelerde Belediye Başkanına bilgi vermek,
•    Bağlı birimlerin görev ve yetki alanlarını tespit eder. Birimler arasında gerekli koordinasyonu kurarak, ana hedeflere ulaşacak bir çalışma ortamı oluşturmak,
•    Belediyenin genel amaçlarına uygun olarak Müdürlüğü mevcut mevzuat hükümleri ve Belediye Başkanlığınca tespit edilecek esaslar çerçevesinde verimli bir şekilde yönetmek,
•    Müdürlük personelinin (işçi-memur) özlük işlemleri konusunda Belediye Başkanlığınca tespit edilen esasları uygulamak,
•    Müdürlüğün sevk, idare ve disiplinini sağlamak,
•    Kent içinde her türlü kara taşımacılığı ile ilgili ulaşım ve trafik hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca ulaştırmaktır.

Etiketler

manisa belediyesi ulaşım hizmetleri müdürlüğü nerede nasıl bir bina

Görüşler ()

Yorum Ekle