Mekan 360

LALA PAŞA DÖLMENLERİ

Görüntülenme - 3490 Yorum Ekle

Hakkımızda

İri taşlardan yapılmış büyük anıtları tanınmlayan megalitik anıtlardan biri olan dolmenler, boyutları 2 ile 3 m. arasında değişen tonlarca ağırlıktaki taş blokların bağlayıcı unsurkullanılmaksızın dikey ve yatay olarak konumlandırılması ile oluşturulmuş ve önünde dromos şeklinde bir giriş bölümü bulunan anıtsal mezar yapılarındandır. Odaların yan duvarlarını oluşturan bloklar dik olarak yerleştirildikten sonra üst kısma yatay bir kapak taşı konulmaktadır. Odaların girişini kapatan bloklara, ruh deliği olarak adlandırılan, dörtgen ya da söbe biçimli küçük bir delik açılmıştır. Yörede ''Kapaklıkaya veya Perikızı'' olarak tanımlanan dolmenler plan özellikleri bakımından incelendiğinde esas mezar ve bunu çevreleyen yığma tepe(tümülüs) olarak iki ayrı birimden oluştuğu görülür. Merkezinde kapaklıkaya bulunan taşlı yığma tepe güneyde dolmen aksına dik olarak yapılmış bir cephe duvarıyla sınırlanmaktadır. Cephe duvarı doğu ve batı yönünde alçalarak tek sıra halinde at nalı şeklinde tepeyi çevrelemektedir. İri taşların sınırladığı bu alanın içerisi, dolmene doğru yükselir bir şekilde, değişik büyüklükteki taşlarla, düzensiz olarak doldurularak tümülüs oluşturulmuştur. Dolmen, Keltçe bir sözcük olan ve taş masa anlamına gelen''tolmen'' kelimesnden türemiştir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde görülen bu megalitik anıtların ülkemizde başta Trakya olmak üzere Doğu ve Güneydoğu  Anadolu'da bulunduğu tespit edilmiştir.
Doğu Trakya dolmenleri son Tunç Çağı bitimi ile İlk Demir Çağı başlarına tarihlenmekle beraber bunlardan bazılarının kullanımın M.Ö.8-7 yüzyıllara kadar sürdüğü anlaşılmaktadır.

Etiketler

edirne lala paşa dölmenleri

Görüşler ()

Yorum Ekle