Mekan 360

Hakkımızda

İzmir Sanat'ın uygulamaya çabaladığı ilkeler

Birincisi, nitelik kaygısı öncelikli bir ölçüt kabul edildi. Hangi sanat dalı olursa olsun, nitelikli ürünlerin sunulması esastır.
İkincisi, sanatçı ve sanat kurumları ile yapıcı ilişki ve işbirliği yöntem olarak benimsenmiştir.
Üçüncüsü, programlı ve sistemli çalışma,
Dördüncüsü, salonların mümkün olduğu kadar verimli ve yoğun kullanılmasıdır. Bu hedefe erişmek için programların çeşitlenmesi, periyodik sanat filmi gösterileri ile sinema sanatının belli başlı eserlerinin seyirciye sürekli sunulması, sanat ve kültür konularına ilişkin konferans dizileri, sanat akımları hakkında tematik haftalar, belli sanat üsluplarının değişik sanat dallarındaki verimlerinin sergilerle, toplantı ve uzmanların konuşmalarıyla, temsil ve konserlerle özgür programlar halinde gerçekleştirilmesi...
Beşincisi, solist sanatçıların katılımıyla, periyodik oda müziği konserlerinin İzmirlilere sunulmasıdır. Bu da, orkestra konserleri dışında dinleme alışkanlığı yaygın olmayan önemli  bir müzik sanatı türünün bilinçli şekilde meraklılara ulaştırılması anlayışından kaynaklanıyor. Böylece İzmir çok sayıda nitelikli oda müziği resital ve konserlerine tanık oluyor, ünlü solistleri dinliyor. Şehrin müzik hayatında yeni bir kategori sistematik olarak yer almaya başlıyor.
Altıncı ilke; sinema sanatının örneklerini düzenli programlarla meraklılara izlettirmektir.
Yedincisi, dramatik sanat alanında, gençliğe yönelme ve sanat tiyatrolarına salon tahsisidir. Sanat değeri taşıyan özel tiyatrolara İzmir Büyükşehir Belediyesi sanat politikaları uyarınca destek veriliyor, salon olanakları tanınıyor. Çocuk tiyatrosu çalışmaları destekleniyor.
Sekizincisi, güzel sanat sergileri düzenlemek. İtiraf edilmelidir ki sürekli ve nitelikli sergiler sağlanamıyor. Bununla birlikte "İzmir Sanat" fuayesinde sürekli olmasa bile bir çok ilgi çekici ve sanat değeri taşıyan sergi gerçekleştirilebilmiştir. İzmirlilerin, güzel sanat sergileri açısından karşılaşılan zorlukları, işin galeriler piyasası ve ticari yanı dolayısıyla getirdiği engelleri takdir edeceklerini ve eksiklikleri anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz.
Dokuzuncu, esasen her kamu kuruluşunun bağlı olması gereken bir ilke de, özellikle bir sanat kurumuna yakışan sıcak ve güler yüzlü ortamın sağlanmasıdır. İzmirliler, İzmir Sanat  organizasyonlarında kendilerini evlerinde gibi rahat hissetmelidirler. Bu ilkenin ne kadar gerçekleştiğine elbet İzmir Sanat izleyicileri karar verecektir.
Onuncu ilke; İzmir'in ikinci bir senfoni orkestrası olan Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası, Devlet Konservatuarından kaynaklanan bu yeni oluşumu desteklemek, şehrin yerel yönetimi için zevkli bir sorumluluktur. Bir senfoni orkestrasının ne büyük emeklerle kurulabildiğinin bilincinde olanlar, bu sorumluluğu takdir edeceklerdir. İzmir'in ikinci bir senfoni orkestrasına kavuşması demek, müzik ortamının zamanla katlanarak zenginleşmesi, renklenmesi, derinlik kazanmasıdır.
Fuar Kültürpark 26 Ağustos Kapısı yakınındaki İzmir Sanat, yıl boyunca; söyleşi, seminer, tiyatro ve film gösterileri, konserler ve sergilere ev sahipliği yapıyor.

İzmir Sanat’ta;

308 kişilik tiyatro ve sinema salonu,
Söyleşiler, dia gösterimleri ve sunumlar için 80 kişilik oditoryum,
Dans prova salonu,
Sergi alanı
Ayrıca, sanatçılar için soyunma ve dinlenme odaları bulunuyor.

Etiketler

kültür sanat merkez etkinlik oyun gösteri sergi resim fotoğraf izmir fuar festival toplantı alan söyleşi seminer

Görüşler ()

Yorum Ekle