Mekan 360

IHLARA VADİSİ AKSARAY

Görüntülenme - 1742134 Yorum Ekle

Hakkımızda

Büyük yeryüzü değişikliklerinin olduğu III. Jeolojik zamanda güneydeki Toros Kırışımları ile kuzeydeki çöküntü alanı arasında kesintili bir volkanik zincir meydana gelmiştir. Bu kırılmalar sonucu Ihlara Vadisi Hasan Dağı eteğinde bulunan bu dağdan akan bazalt ve andezit yoğunluklu lav tabakası ile kaplanmıştır.

 Lavlar soğumaya başlarken meydana gelen çatlak ve çökme sonucu oluşan konvoy yağmur ve rüzgarların meydana getirdiği erozyonla daha da genişlemiştir. Vadinin içerisinde akmakta olan Melendiz Çayı hem erozyonu hızlandırmış hem de vadi tabanını oyarak daha da derinleştirmiştir.


Ihlara Vadisi adını aldığı Ihlara Kasabası’nda başlar, Selime Kasabası’nda son bulur. Toplam 14km. uzunluğundadır. Ihlara Vadisi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Sırası ile İ.Ö. 1900’lü yıllarda Hititler Asurlular ve
Mısırlılar’dan korunmak amacı ile yerleşmiş İ.Ö. 1200 yılında Anadolu’yu istila eden Frigler Hitit Devletine son vermişler ve bölge Frigler egemenliği altına girmiştir.

Daha sonra Kapadokya krallığı kurulmuş ve Kral Archelus adı verilmiştir. Sonra Roma İmparatorluğu kurulmuştur. Hz. İsa’nın doğumu ve peygamberliğini ilan etmesinden sonra bölgede tek tanrılı dine geçiş sonrasında yeni savaşlar başlamış ve Ihlara Vadisi korunma amaçlı olarak kullanılmaya başlanılmıştır. Roma İmparatoru Konsantinus’un 313 yılında Hıristiyanlığın serbestçe yayılabilen bir din olduğunu benimsemesinden sonra bölgede yine savunma ve ibadet amaçlı birçok kilise inşa edilmiştir. İmparatorun annesi Helena’nın da Kudüs’e hacca giderken bu bölgeden geçmesi de dini etkinlikleri arttıran faktör olmuştur.


Ihlara Vadisi’nde 5000 yerleşim yeri ve 105 adet kilise bulunmaktadır. Bölgeye 11 ve 13 yy.da Anadolu Selçuklu Devleti egemen olmuştur. Ihlara Vadisi aynı zamanda bir mumyalar vadisidir. 13.yy.’da Anadolu’ya giren Moğollar bölgede birçok tahribat yapmışlar ve sırayla Karamanoğulları’nın egemenliğine giren bölge 1470 Fatih Sultan Mehmet’in Aksaray’ı fethinden sonra Osmanlı egemenliğine girmiştir. Bölge 1960 yılında dünya turizmine kazandırılmıştır.

Etiketler

vadi ıhlara güzelyurt aksaray belisırma kilise

Fotoğraflar

Görüşler (0)

Yorum Ekle