Mekan 360

ERZURUM MALİYE BAKANLIĞI

Görüntülenme - 11862 Yorum Ekle

Hakkımızda

Misyonu; Ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla iyi yönetişim ilkeleri gözetilerek maliye politikalarının hazırlanmasına katkı sağlamak, belirlenen maliye politikalarını uygulamak, uygulamayı takip etmek ve denetlemek.

Vizyonu; Hızlı ve kaliteli hizmet sunan, saydam, hesap verebilir, öncü bir Maliye Bakanlığı.

Bakanlığımızın görev ve hizmetleri yerine getirilirken işlemlerimizde etkinliği ve verimliliği artırmak; sıfır hatalı işlem yapmak; iş mükemmelliğine ulaşarak kaliteli hizmet sunmak; çalışanlarımız ile hizmet sunulan kişi, kurum ve kuruluşların mevcut ve geleceğe yönelik ihtiyaç ve beklentilerini de dikkate alarak mevzuat ve uygulamaları düzenlemek; tüm çalışanlarımızın katılımını ve bağlılığını sağlayıp ekip çalışmasını oluşturmak ve vatandaşımızın memnuniyetini gerçekleştirmek amacıyla, Bakanlığımızda Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun bir yönetim sisteminin kurulması hedeflenerek çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Etiketler

erzurum maliye bakanligi 360 derece sanal tur

Görüşler (0)

Yorum Ekle