Mekan 360

ERZURUM KALESİ

Hakkımızda

Erzurum Kalesi Yaklaşıkk 2000 m. yükseklikte bir tepe üzerinde inşa edilmiş olan iç kale 5. yüzyılda Roma İmparatoru Theodosius tarafından yaptırılmıştır. Son zamanlara kadar Türkler tarafından kışla olarak kullanılmıştır. Kale Mescidi ve saat kulesi Türk mimarlığının ilk örnekleri olmaları bakımından önem taşırlar. Tepsi Minare olarak da adlandırılan kule Ortaçağ'larda gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı mimarisinin Barok Çağında saat kulesine çevrilmiştir. 1124-1132 yılları arasında hüküm süren Abu'l Muzafferüddin Gazi tarafından yaptırılmıştır. Tek büyük bir kubbe ile örtülen mescid geleneksel Türk mimarisinin özelliklerini taşır.

Bulunduğu tepenin üzerinde bir iç kale ile, bunu çevreleyen dış kaleden meydana gelmiştir. Bugün iç kale sağlam kalmış olmasına rağmen, şehri çevreleyen dış kale surlarından hiç bir eser kalmamıştır.

Surların yedi kapı ile dışa açıldıkları, bugün yerlerinde bulunmayan bu kapıların Tebriz Kapı, Erzincan Kapı, Gürcü Kapı, Kars Kapısı, İstanbul Kapı, Kavak Kapı ve Yeni Kapı adlarını taşıdıkları bilinmektedir. Günümüze ulaşan iç kalenin duvar kalınlıkları 2-2,5 m. arasında değişmekte olup, halen sekiz burcu ayakta durmaktadır.

Tepsi Minare olarakta adlandırılan kule Ortaçağ'larda gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Osmanlı mimarisinin Barok Çağında saat kulesine çevrilmiştir. 1124-1132 yılları arasında hüküm süren Abu'l Muzafferüddin Gazi tarafından yaptırılmıştır. Tek büyük bir kubbe ile örtülen mescid geleneksel Türk mimarisinin özelliklerini taşır.

Etiketler

erzurum kale 360 derece sanal tur gezinti

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Арцви Навасардян

Ararat people's history

6 yıl önce

Muhammet Tanrikulu

Her karısı tarih kokan nadide bir yer

5 yıl önce

Uzman Rehber

Erzurum Kalesi; Erzurum Kalesi'nin ilk yapılışı, M. Ö. 1 binde bölgeye hâkim olan Urartular'a kadar uzanmaktadır. Bugün varlığını koruyan kalenin ilk halini ise, 415 yılında Bizans İmparatoru Theodosius inşa ettirmiştir. Erzurum Kalesi, birisi şehrin güvenliğini sağlayan muhafız askerlerin bulunduğu iç kale, diğeri de halkın ikamet ettiği, cadde, sokak ve mahalleleri de içine alan dış kaleden oluşmaktadır. İki katlı ve üç sıra halinde uzanan dış kalenin sur duvarları üzerinde , yapımında kalker taşları kullanılan iç kalenin sur duvarları üzerinde ise sekiz burç bulunmaktadır. İç kalenin avlusunda tuğladan bir hamam ve oda halinde mekanlar yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde iç kalenin kuzey duvarı bitişiğinde İç Kale Mescidi yapılmıştır. Kırklar Türbesi, Ebu İshak'ı Kazeruni Türbesi ve Ali Ağa Çeşmesi de bu yapılara eklenmiştir. Günümüzde dış kalenin surları büyük ölçüde yıkılmış, yalnızca dört yöne açılan kapılarının isimleri bilinmektedir. Bunlar; Tebriz Kapısı, Erzincan Kapısı, Gürcü Kapısı ile sonradan açılan İstanbul Kapısı ve Yeni Kapı'dır. Çeşitli dönemlerde onarım geçiren kale, son olarak 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman ve 19. yüzyılda II. Mahmut tarafından iki defa onarılmıştır.

6 yıl önce

Levent Eryiğit

Erzurum kalesi restorasyon ve çevre düzenlemesi sonrası çok daha güzel bir yüze kavuşmuş.

5 yıl önce

hamza civelek

Çok büyük ve görkemli değil. Ama yine de görülmeli. Şu an restorasyonda.

6 yıl önce

Yorum Ekle