Mekan 360

ER MEYDANI

Görüntülenme - 3652 Yorum Ekle

Hakkımızda

Efsaneye göre Kırkpınar yağlı güreşleri Türklerin 1361 yılında Trakya'ya geçişi ile başlamıştır. 1354 yılında Orhan Gazi, büyük oğlu Süleyman Paşa'yı: ''Rum eli'ni alasın!...'' diye karşı kıyılara yollar. Gecenin karanlığında gizlice hazırlanan sallarla askerler ve atlar karşı kıyıya çıkarlar. Karşı kıyıya ilk çıkanlar, akıncıların öncü birlikleridir. Bunlar ''KIRKLAR''namıyla anılan seçkin erlerdir. ''KIRK'' Türk-İslam tarihinde  kutsal bir değeri olan kırk evliya'ya işaret bir sayıdır, bu nedenle Süleyman Paşa öncü birliklerini kırkar kişiden oluşturmuştur.
Kırklar bu günkü Gelibolu yarımadasın da karaya çıkarlar ve Domuz-Hisarı adıyla anılan Bizans kalesini ele geçirirler. Daha sonra burayı peşlerinden gelen askerlere devrederek üç ayrı yöne dağılırlar. Görevleri Rum eli'nin içlerine kadar ilerlemek ve gördüklerini Rum-eli Fütuhatı'nı başlatacak olan Süleyman Paşa'ya bildirmektir. Şehzade Süleyman ve 40 yiğidi, Edirne'ye doğru yollarına devam ederler. Kırk alperen, fırsat buldukça, savaşa hazır olmak için birbirleriyle güreş tutmaktadırlar. İçlerinde Ali ve Selim ismindeki iki kardeş yiğit, güreşlerine bir türlü ayıramamış, aralarından yenişme olmamıştır.

Etiketler

edirne er meydanı

Görüşler ()

Yorum Ekle