Mekan 360

EL SANATLARI MÜZESİ ŞANLIURFA

Hakkımızda

ŞURKAV Vakfının bünyesinde oluşturulan Geleneksel El Sanatları Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yeniden canlandırılması, kayıt altına alınması ve kenar mahallerde sosyoekonomik açıdan mağdur olan yöre insanına el sanatları meslek edindirme kursları sayesinde meslek edinmesini sağlayıp, aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla açılmıştır.

Geleneksel El Sanatları Araştırma Ve Geliştirme Eğitim Merkezi (GESEM) 

El Sanatları ulusların kültürel kimliklerinin en canlı ve anlamlı belgeleridir. Hammaddesi, deseni, üretim tekniği, üretim biçimi üreten kişi veya kişilerin katkısıyla, ait olduğu yörenin ve insan topluluğunun karakteristik özelliklerini taşımasıyla değer kazanır. Şanlıurfa'da geleneksel bilgi ve görgüye dayanan el sanatları gelişen teknoloji ve kültürel değişimle beraber gündelik yaşam içerisinde işlevini yitirmeye başlamış ve yok olmaya yüz tutmuştur. Ancak el sanatlarının gündelik yaşam içerisinde kullanım değerini ve işlevini yitirmiş olması, onların değersizleştiği anlamına gelmez. Aksine el sanatlarının gündelik yaşam içerisindeki kullanım işlevleri azaldıkça kültürel değerleri artmaktadır. Her biri içerisinde çıktıkları dönemin önemli birer kültürel temsilcisi, kültür taşıyıcısı olarak anlam kazanmaktadır. Bu yönüyle de her biri önemli birer kültürel değer, tarihsel kalıt olarak değerlendirilmelidir. Bu yönlerini dikkate alarak el sanatlarına sahip çıkmak, onları korumak ve yaşatmak tarihsel ve kültürel varlığımız açısından çok mühimdir. Bu kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması toplum olarak hepimizin sosyal sorumluluğunda olup herkesin bu bilinçte olması gerekir.

Özellikle yöre insanlarının uğraşı olan Culha, keçe, kazazlık, deri, kürk, halı, kilim ve sarraflık gibi yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının ortadan kalkmasıyla bu işi yapan insanlarımız işsiz kalmaktadırlar, aile bütçesine katkı sağlayamadığı için bu işi yapan ailelerde ekonomik sıkıntı artmaktadır. Yöreye özgü el sanatları satan esnaf yöre kültürünü yansıtan ürünleri bulamadığından yöreye gelen yerli ve yabancı turistlere yöreye özgü bu ürünleri tanıtıp pazarlayamamaktadır. Yöreye gelen turistlerin el sanatları üretim merkezlerini görme istekleri turizm acenteleri tarafından karşılanamamaktadır.

Bu amaçla Şanlıurfa'da kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yeniden canlandırılması kayıt altına alınması ve kenar mahallerde sosyoekonomik açıdan mağdur olan yöre insanına el sanatları meslek edindirme kursları sayesinde meslek edinmesini sağlayıp, aile ekonomisine katkıda bulunmaktır. Açılan kurslar kapsamında El sanatları atölyeleri, yöre insanına önemli bir iş olanağı sağlamaktadır.

Açılan kurslar ile Culha, keçe, kazazlık, deri, kürk, halı, kilim ve sarraflık gibi yok olmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın yeniden yaşatılması, şehrimizin tanıtımına ve turizmine katkıda bulunmayı, geleneksel Şanlıurfa motiflerinin yeniden tasarlanmasını ve tanıtılması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda kurulan el sanatları merkezi ve atölyeleri ile el sanatları ürünlerinin pazarlanması yapılarak Geleneksel el sanatlarının kalıcı olması ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

 

Etiketler

el sanatları tarihi gösteris nakış işleme eğitim gönüllü 360 vr sanaltur sanal tur viar turkey video virtual tour turkey mekan360 mekan

Görüşler ()

Yorum Ekle