Hakkımızda

Manisa ili Kırkağaç ilçesinin "Kırkağaç Çiftliği" diye anıldığı sırada Yunt dağları eteklerinde kurulan "Bakır Köy" daha sonra Bakır Kasabası olmuştur. 800 yıllık geçmişi vardır. İlk kuruluşuna ait bilgi bulunmamasına rağmen kasabanın Çarşı Camiindeki taşta 1173, Kularap Camiindeki taşta 1221 tarihlerine rastlanmaktadır.. Kasabanın eski adının "Nağraş" olduğu ve bu adın 1325 tarihinde Mustafa Çoban tarafından verildiği tespit edilmiştir. Bu ismin anlamı ağıl yataklarından bakraçlarla süt taşıyan kadınlardır.
Kasabamız Kurtuluş Savaşı'nda Yunan işgaline uğramış, sonraları yerli Rumlarla birlikte kasabadan çıkartılmıştır. Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün yakın silah arkadaşlığını yapan ve "Saçlı Efe" adıyla tanınan Mustafa Efe bu savaşlarda büyük yararlılıklar göstermiştir. Ayrıca zamanın Kırkağaç Kaymakanlığını yürüten Şair Eşref'in Bakırda büyük bir köşkte oturduğu Kırkağaç'a gidip geldiği söylenir.


Kasabamızın yerleşim yerinin dağ eteğinde oluşu kasabanın sert bir zeminde olduğunu gösterir. Kasabamızın eski bir tarihe sahip oluşundan dolayı, Finikeliler zamanına ait mezarlara rastlanmıştır. Kasaba ovasının muhtelif yerlerinde yığma tepelerin bulunduğu, bunların altında mezarların olduğu ve o döneme ait bazı eşyaların çıktığı görülmüştür. Kasaba mezarlığında çok eski mezar taşlarına rastlanmaktadır. Bu taşlardan birinin Peygamberimiz soyundan Seyit Fatma Hz.lerine ait olduğu tespit edilmiştir. Çeşitli yerlerde mezarlıkların olması yerleşim yerinin birkaç defa değiştiğini gösterir.


Ege Bölgesinde Manisa ilinin Kırkağaç ilçesine bağlı 1100 haneli bir kasabadır. Kırkağaç ilçesine 4 km, Akhisar ilçesine 24 km. uzaklıktadır. Rakım 107 mt. dir. Kasabamızın kuzeyinden geçen Bakır çayı bu akarsuya karışan küçük dereciklerden meydana gelmiştir. Kasaba 1954 yılında belediyelik olmuş, Cedit,Atik,Osmanağa muhtarlıklarına ayrılmıştır. Ömerler ve Harta yerleşim birimleri kasabamıza bağlıdır.

Etiketler

kırkagac-bakır bel zeytin-yağı tarihi manzara

Görüşler ()

Yorum Ekle