BAHRİ DAĞDAŞ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Hakkımızda

Enstitünün Kurulumunda ilk önemli adım, 1914 yılında Vali Haydar bey zamanında atıldı. Bu elzem yatırım için, büyük kısmı o yıla kadar “mahalle otlağı” durumunda olan bu günkü hara sahası üzerinde duruldu. Vali Haydar Bey, bu boş araziyi ele alarak, gerekli düzenlemelerle ve inşaatla, bir “çiftlik” haline getirdi.1916 yılına kadar, artan ihtiyaçlar doğrultusunda çiftlik arazisi genişletildi. Konuklar Devlet Üretme Çiftliği’nden üç baş Arap aygırı, 25 baş yerli kısrak, iki boğa ve 30 baş da boz ırk inek getirildi. Her yıl muntazam gelişmeler kaydeden çiftlik merkezinde, 1921 yılında “Ziraat Okulu” açıldı. Müteakip yıllarda besi ve kesim mahalleri ilave edildi. Konya Harası’nın tarihinde büyük etkileri olanlardan birisi de Vali İzzet Bey’dir.1921 yılından önce mahalle sığırlarının otlağı durumunda olan yakınındaki araziye, Vali İzzet Bey, “Numune Çiftliği” adıyla bir çiftlik kurdu. Şehrin doğusunda, Karapınar Yolu’nun sağ tarafında faaliyete geçirilen bu gerçekten güzel ve örnek çiftlik, şehre 7 km mesafede idi. Sağladığı faydalar üzerine arazisi, çevresinde yapılan istimlâk ve satın alma gibi çeşitli yollarla büyütülüp, genişletildi. Ne var ki, araya giren bazı krizlerden dolayı 1932 yılında, gerekli yatırım ve yeniliklerden mahrum kalmıştı. Hususi Muhasebe’den yeterli tahsisat ayrılamamış, bunun sonucu olarak da, büyük emek ve ideallerle tesis ve teşkil edilen çiftlik, giderek mühmel ve mahzun hale gelmiştir.

Etiketler

enstitü staj seminer kurs tarımsal hayvansal araştırma

Görüşler ()

Yorum Ekle