ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ ÖNÜ MERKEZ Erzurum | Sanal Tur | Mekan360.com

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜ ÖNÜ

Hakkımızda


Sosyal Bilimler Enstitüsü,
20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi Rektörlügüne baglı olarak teşekkül etmiş, Yüksekögretim Kurulu'nun 18 Ekim 1982 tarihli toplantısında aldıgı kararla resmen kurulmuştur.

KURULUŞ

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17760 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi Rektörlügüne baglı olarak teşekkül etmiş, Yüksekögretim Kurulu'nun 18 Ekim 1982 tarihli toplantısında aldıgı kararla resmen kurulmuştur.


YER

Enstitü 1982-1989 yıllarında Fen-Edebiyat Fakültesinin Edebiyat Bilimleri binasinda; 1989 yılından itibaren de halen bulundugu Bilgi Işlem Merkezi Binasında faaliyetlerini sürdürmektedir. >>>


Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 17760 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. Enstitünün amacı; Atatürk Üniversitesinde Fen. Mühendislik. Ziraat ve Fen Eğitimi bilimlerine dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir. Fen Bilimleri Enstitüsün bünyesinde bugün için 21 anabilim dalında 294 Doktora. 249 Yüksek Lisans. 376 Tezsiz Yüksek Lisans ve 478 İngilizce Hazırlık sınıfı öğrencisi mevcuttur.

SAğlık
Enstitümüz 2547 Sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince Üniversitemiz bünyesinde 1983 yılında kurulmuş olan dört Enstitüden biri olup, kendi bünyesinde lisansüstü eğitim - öğretim düzenleyen, yürüten ve denetleyen bir kuruluştur.

Etiketler

erzurum esntitu onu 360 derece sanal tur

Görüşler ()

Yorum Ekle