Mekan 360

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KEMALİYE

Görüntülenme - 7206 Yorum Ekle

Hakkımızda

İlçe merkezinde bulunan, taş duvarlı ahşap tarihi binanın yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık yüzyıl önce yapıldığı tahmin edilmektedir. Binanın 1928 yılından 1940 yılına kadar ilkokul, 1940 yılından 1987 yılına kadar Kemaliye Ortaokulu olarak hizmet verdiği bilinmektedir.


Binanın ön cephe pencereleri ile köşeleri kesme taştan yapılmış olup, pencereleri genelde kemerli ve yer yer motifli taşlardan örülüdür. Ayrıca duvarlardan taşan çatının saçak altlarında bulunan ahşap süsleme ise binaya estetik ve ihtişam kazandırmıştır. Binanın taban ve tavanında ise ahşap doğramalar kullanılmıştır.


Bina tarihi ve mimari özellikleri nedeniyle, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 24.04.1992 tarih ve 437 sayılı kararıyla, Taşınmaz Kültür Varlığı olarak koruma altına alınmıştır.
Ortaokulun bir başka binaya taşınması ile bu bina uzun süre kullanılmamış, bundan dolayı büyük ölçüde hasar görmüştür. Aradan geçen yıllarda çatısı çökmüş, iç ahşap mekanları çürümüş, pencereleri ise tamamen kırılmış bir duruma gelmiştir.


2000 yılında Erzincan Valisi’nin İlçe incelemelerinde özellikle mimari özelliği sebebiyle dikkatini çeken binanın, kültürel bir değer olarak kazandırılması için verdikleri talimatla rölöveleri hazırlanmış, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’ndan gerekli izin alınarak restorasyon çalışmalarına başlanmıştır.


İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Fonu’ndan ve Erzincan Valiliği İl Özel İdaresi’nden Kemaliye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’ne gerekli maddi kaynak aktarılmıştır. ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof.Dr.Metin SÖZEN’in görüş ve önerileri, Dr.Mehmet ALPER’in projeleri de dikkate alınarak, Erzincan Valisi Sayın Halil İbrahim ALTINOK’un himaye ve denetiminde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.


Restorasyon çalışmalarında, özellikle saçak altlarındaki ahşap süslemelerin korunmasına önem verilerek, yan duvarlardaki taş doku derzleriyle birlikte ortaya çıkarılmıştır. Pencereler, taban ve tavan döşemeleri, mimarisine uygun olarak yeni ahşap doğramalarla değiştirilmiş, çatı ise yine özgün mimarisine uygun olarak kiremitle kaplanmıştır.


Binanın iç tefrişi ise, değerli Kemaliyeli hemşerilerimizin maddi katkıları ve ÇEKÜL Vakfı Kemaliye Gönüllülerinin muazzam destekleri ile Kemaliye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği personelince tamamlanarak, Erzincan Valimiz tarafından 17 Ağustos 2001 tarihinde Kültür Merkezi olarak hizmete açılmıştır.

Etiketler

kemaliye ataturk kultur merkezi erzincan mekan360 sanal tur mekan 360 derece

Görüşler ()

Yorum Ekle