Mekan 360

ANKARA HALK TİYATROSU KÜLTÜR MERKEZİ

Hakkımızda

letişimsizliğin insanları yabancılaştırdığı günümüzde bireyler hem ülke sorunlarına hem aile yaşamında ana-baba-kardeş ve çocuklara yabancılaşmış, internet aracılığıyla bu dünyadan kopuk sanal alemde yaşamaya başlamışlardır. Günümüzde popüler hale getirilmeye çalışılan post-modernist sanat anlayışıyla, bireyler amaçsızlaştırılmış, sürünün bir parçası olmaya yönlendirilmiştir. Oysa ki; sanat yüzyıllar boyunca insanları eğlendirirken aynı zamanda eğitmiştir de. Sanat aracılığıyla insanlar toplumsallaşmış, toplumun ve ülkenin sorunlarını kendi sorunlarının önüne çıkarabilmiştir. Aynı zamanda, insanlığın kültürel ve yaşamsal birikimini kuşaktan kuşağa aktarmada en önemli araç olagelmiştir.

150 yıldır millet olma yolundaki mücadelemiz, birçok zaman sanatla desteklenmiş ancak birçok sanat disiplininde kendi özgünlüğünü yaratamamıştır. Kültür merkezimiz emperyalizme karşı mücadelede ulusumuzun kültürel değerlerini geliştirip; sanat disiplinleri içerisinde de özgünlüğünü yaratmayı hedeflemektedir.
İnsanların yalnızlaştığı ve kendi sorunlarını her şeyin üstünde gördüğü günümüzde depresyonlar intihar olayları giderek çoğalmaktadır. Tiyatromuz aracılığıyla insanların kendi dertlerinden daha büyük dertler bulunduğuna dikkat çekilerek, kendi sorunlarının ne kadar küçük olduğunun farkına vardırarak, yaşama daha sıkı tutunmaları sağlanacaktır.

 

Kültür merkezimiz; soran, sorgulayan, üretken ve ülkesini güzelleştiren bireylerin yetişmesine aracılık edecektir.

Etiketler

ankara halk kültür merkezi tiyatro sergi ankara

Görüşler ()

Yorum Ekle