Mekan 360

Hakkımızda

Aksaray İli, Merkez İlçe, Zincirli Mahallesi'ndeki müze, 14. yy. Karamanoğulları Beyliği Döneminde yapılan "Zinciriye Medresesinde" dir. Zinciriye Medresesi plan itibarıyla, kesme taş ve tuğla kullanılarak inşa edilmiştir. Üstü açık avlulu, dört eyvanlı ve revaklı bir yapıdır. Giriş doğudaki Taç Kapıdan sağlanmaktadır. İçerisinde üzeri kubbe ve tonoz örtülü sekiz oda bulunmaktadır. 20. yy. başlarına kadar Medrese olarak işlevini sürdürmüş, 1940 yılından itibaren bir süre hapishane olarak kullanılmıştır. 1969 yılından itibaren müze olarak faaliyet göstermektedir. Müzede, 1997 yılı sonu itibarıyla satın alma, bağış ve Aksaray İli sınırları içerisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilmiş toplam 6134 eser bulunmaktadır.

Neolitik Dönem Eserleri

Aşıklı Höyük: Yapılan kazılar sonucunda müzeye toplam 367 eser kazandırılmıştır. Bu eserler günümüzden 10 bin yıl öncesinde yaşamış insanlara ait taş balta, insan figürini kemik biz, kemer tokası, spatula, obsidyenden ok ucu ve pişmiş topraktan boğa figürinide vardır.

Musular Yerleşmesi: Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Kızılkaya Köyü'nde günümüzden yaklaşık 9 bin yıl öncesine ait kısmen doğal bir kayalık üzerine kurulan Çanak Çömleksiz Neolitik Döneme ait yerleşmede 1996 yılından bu yana yapılan arkeolojik kazılar sonucu müzeye 24 tane eser getirilmiş, bunların arasında kemikten yapılmış bız, boncuk ve aletler, taştan balta ve obsidyenden kesici aletler bulunmaktadır.

Kalkolitik Dönem Eserleri

Güvercinkayası Yerleşmesi: Aksaray İli, Gülağaç İlçesine bağlı Çatalsu / Apsarı Köyü'nün yaklaşık 1 km. batısında, Mamasun Baraj Gölü taşkın alanı kıyısında, M.Ö.(5-4 bin) yıllarına ait bu yerleşmede 1996 yılından bu yana yapılan arkeolojik kazılar sonucu müzeye 24 eser getirilmiştir.

İç Anadolu Bölgesi Kalkolitik Dönemini biraz daha aydınlığa çıkaran bu yerleşimin buluntuları arasında obsidyenden kesici aletler, çanak-çömlek, sürtme ve öğütme taşları, kemikten bız ve süs eşyaları, pişmiş topraktan hayvan ve insan figürinleri yer almaktadır.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı Eserleri

Acemhöyük: Bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları sonucunda müzeye 819 tane eser kazandırılmıştır. Döneminin özelliklerini en güzel şekliyle anlatan eserler arasında, pişmiş topraktan riton, testi, kapaklı vazo, ağırþak, damga mühür ve bullaları, kemikten alet, mühür ve aplikleri, taştan el baltasını, fayanstan ve pişmiþ topraktan hayvan figürinlerini, kaya kristalinden objeler ile gümüş ingot grubunu, altından küçük buluntuları ve bronz iğneleri sayabiliriz.

Etnografik Eser Seksiyonu: İlimiz çevresinden derlenmiþ çeşitli giyim (üç etek, bindallı, cepken, kaftan gibi) süs eşyaları, halılar, çorap, para kesesi, kılıç ve silahlardan oluşan 584 adet eseri içermektedir.

Sikke Seksiyonu: Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait altın, gümüş, bronz ve bakır madenlerinden 3528 adet sikke bulunmaktadır.

Kaynak: Müze Müdürlüğü

Etiketler

müze medrese kültür ve turizm bakanlık tarihi mekan zinciriye Medresesi aksaray müzesi merkez

Görüşler ()

Yorum Ekle