YASSITEPE HÖYÜĞÜ BORNOVA Izmir | Sanal Tur | Mekan360.com
Höyük TARİHİ

YASSITEPE HÖYÜĞÜ

Görüntülenme - 9995 Yorum Ekle

Hakkımızda

                                                                    Yassı Tepe Höyüğü


İzmir'in merkezinde yer alan Yeşilova Höyüğü, 400 m kuzeyindeki Yassıtepe Höyüğü ve İpekli Kuyu Höyükleri ile birlikte İzmir’in Prehistorik Yerleşim Alanı (Tarih Öncesi) içinde bulunmaktadır. İzmir'in çevresindeki ovalarda Ege Gübre, Ulucak ve Çukuriçi Höyük gibi kazısı yapılan ya da yapılmayan onlarca yerleşim olmasına karşın bunların tamamı o günkü koşullarda İzmir'in merkezine en az 1-2 günlük mesafe bulunmaktaydı.

Doğal koşullar tarih süreçleri içinde kültür alanlarının gelişimini de etkilemiştir. İzmir'in merkezinde batısı dışında etrafı kapalı, doğudan gelecek sert hava şartlarına karşı korunaklı ve aynı zamanda doğal yapısıyla verimli bir alan olan Bornova Ovası'nda İzmir'in kültür tarihi şekillenmiştir. Bu nedenle İzmir'in ilk toplumu yaşam şekli ve konut mimarisi bakımından İç Anadolu'dan ve İç Ege'deki yerleşimcilerden kısmen farklı özelliklere sahiptir. Yeşilova Höyüğü'nün eski katlarından karbon 14 yöntemiyle 7840+-50 BP (yaklaşık MÖ.7024) tarihi elde edilmesine karşın yeni analizlerle bu durumun kontrol edilmesine ihtiyaç vardır. İzmir'in tarihi yüzey toprağının 4 metre altındaki ilk yerleşimle, günümüzden yaklaşık 9 bin yıl önce Neolitik Çağ'da (Cilalı Taş Dönemi) başlamış ve Neolitik Çağın sonuna doğru en zengin dönemine ulaşmıştır.

Bu dönemde Yassıtepe'nin bulunduğu yerde de yerleşimin yayılım gösterdiği anlaşılmıştır. Yeşilova'ya Kalkolitik Çağ süresince de ( günümüzden 6 bin yıl önce) yerleşilmeye devam edilmiştir. Höyük alanı sıklıkla gelen sel baskınlarından sonra Erken Tunç Çağı'nda (5.bin yıl önce ) terk edilmiş ve sonunda tamamen alüvyon tabakası altında kalmıştır.

Etiketler

yassıtepe höyüğü izmir yassıtepe höyüğü

Görüşler ()

Yorum Ekle