PANAZTEPE KAZI ALANI MENEMEN Izmir | Sanal Tur | Mekan360.com
TARİHİ Ören Yeri

PANAZTEPE KAZI ALANI

Görüntülenme - 11030 Yorum Ekle

Hakkımızda

Panaz Tepe Kazı Alanı


Panaztepe; İzmir'in Menemen ilçesi merkezinin 13 km. batısında, Maltepe beldesinin 4 km doğusunda, sahil şeridinden 10 km uzaklıktaki, Yeditepeler olarak da anılan bölgenin kuzey ucunda doğal bir tepe ve yamaçlarında yer alan Tunç Çağı arkeolojik sitidir. Prehistorik dönemde İzmir Körfezi'nin kuzey kesiminde kilit bir konumda yer alan bir ada veya yarımada üzerinde yerleşik bir liman olduğu düşünülmektedir. Gediz Nehrinin taşıdığı alüvyonlar Panaztepe ve çevresinin zaman içinde dolmasına yol açmıştır.

Panaztepe'de Yerleşim bazı kesintilerle birlikte Erken Tunç Çağı’ndan Osmanlı Devleti Dönemine kadar sürmüştür. Panaztepe’de kazılar 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca, sitteki antik çağ yerleşim dokusu "Güney Aiolis Yüzey Araştırmaları" adı altında paralel bir çalışma ile araştırılmaktadır.
Akropol; kazı çalışmalarının odaklandığı bir diğer alan olan Akropol kesiminde açığa çıkartılan Arkaik Dönem’e ait anıtsal yapılar ve sur temellerinin altında, Orta Tunç Çağı başlarından itibaren kullanılmış olan büyük bir yapı kompleksine ait yan mekânlar saptanmıştır. Geç dönem yapılaşmasının yarattığı tahribat dolayısıyla bütün evreleri ve tam planı ortaya konulamamıştır. Buna karşılık yapının bulunduğu konum ve içerdiği konteks dolayısıyla saray yada idari bir yapı olduğu düşünülmektedir.


Liman kent;  Panaztepe’nin doğu kesiminde yer alan Liman Kent çalışmaları kapsamında I, II ve IV. Elektrik Direkleri olarak adlandırılan noktalarda yapılan kazı çalışmalarında Erken Tunç Çağı sonundan Geç Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz bir tabakalaşma ortaya konulabilmiştir.


Güney kazı alanında yürütülen çalışmalarda saptanan Geç Tunç Çağı 1. yapı katı kısmen korunmuş mimari kalıntılarla karakterize edilmekte olup geç dönem yapılaşmasına bağlı olarak tahribata uğradığı görülmektedir.
Mezarlık; bu kesimin, araştırmaların asıl odak noktasını oluşturan Geç Tunç Çağı’nın yanı sıra Roma ve İslami Dönemde de düzenlemesi ile dikkat çekmektedir. Uzun bir zaman dilimi boyunca kullanılan bu mezarlık alanının farklı alt kullanım evrelerine mezarlık olarak kullanılmış olması kültürel sürekliliğe işaret etmesi açısından anlamlıdır. Geç Tunç Çağı’na tarihlenen mezarlık alanı Anadolu’da bilinen diğer örnekler arasında bilinen en büyük mezarlık olup ünik mezarlık içi sahip olduğu düşünülmektedir. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda çeşitli mezar tiplerinde zengin bir buluntu topluluğu gün yüzüne çıkartılmış, ayrıca bölgenin ölü gömme adetlerine ilişkin önemli sonuçlar ortaya konulmuştur.

Etiketler

panaztepe kazı alanı izmir menemen kazı alanı izmir panaztepe kazı alanı

Görüşler ()

Yorum Ekle