ALAŞEHİR PHILADELPHIA ST.JEAN KİLİSESİ ALAŞEHİR Manisa | Sanal Tur | Mekan360.com
DİNİ MEKANLAR Kilise

ALAŞEHİR PHILADELPHIA ST.JEAN KİLİSESİ

Hakkımızda

ST.JEAN KİLİSESİ : Alaşehir'in üzerine kurulu olduğu antik Philadelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları, Toptepe'nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S. VI yüzyıla ait St . Jean kilisesi en önemli eserlerdir.

Havarilerden Ioannes adına yapılan St. Jean Kilisesi, Ege Bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisidir.

İncil'in vahiy bölümünde adı geçen ve kendilerine mesaj gönderilen Yedi Kilise (Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus) Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilir. Hepsi de Anadolu'da olan bu kiliselerin üç tanesi (Sardes, Philadelphia ve Thyatira) Manisa ili sınırları içinde bulunmakta ve inanç turizmi kapsamında ziyaret edilmektedir. Buradaki kilise sözcüğü kilise binasından ziyade cemaat anlamındadır.

Etiketler

dini tarihi kültürel st jean kilise tarih kalıntı taş

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Murat Abalı

Pergamon krallarından II. Attalos Philadelphos tarafından kurulan Philadelphia, Roma Döneminde, tapınaklarının ve kentte yapılan festivallerin çokluğundan dolayı “Küçük Atina” diye anılmıştır. Bizans Döneminde önemini koruyan kent, bu dönemde sağlam bir surla çevrilmiştir. Kentin en görkemli anıtlarından birisi de, M.S. VI. Yüzyıla ait St. Jean kilisesidir. Havarilerden Ioannes adına yapılan, Ege Bölgesi’ndeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait yedi kiliseden biri olan St. Jean Kilisesi’ne ait ayaklardan üç tanesi sağlam durumdadır. Payelerin yüksekliği, kalınlığı ve kemerlere bağlanışı, vaktiyle görkemli bir yapı olduğu izlenimini vermektedir.

2 yıl önce

Efe GTA 3

Ortada bir kilise olmamasına rağmen giriş ücreti alınması ütopik.sadece Türkiye'de olabilecek bı durum.

3 yıl önce

hasan caska

ALAŞEHİR (PHILADELPHIA) ST.JEAN KİLİSESİ Alaşehir'in üzerine kurulu olduğu antik Philadelphia kentinin akropolü durumunda olan Toptepe düzlüğünde bulunan tapınak kalıntıları, Toptepe'nin kuzey eteklerinde bulunan tiyatro, Bizans döneminde yapılmış olan surlar ve doğu kapısı ile M.S. VI yüzyıla ait St . Jean kilisesi en önemli eserlerdir. Havarilerden Ioannes adına yapılan St. Jean Kilisesi, Ege Bölgesindeki Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait 7 kiliseden birisidir. İncil'in vahiy bölümünde adı geçen ve kendilerine mesaj gönderilen Yedi Kilise (Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus) Hıristiyanlığın ilk kiliseleri olarak kabul edilir. Hepsi de Anadolu'da olan bu kiliselerin üç tanesi (Sardes, Philadelphia ve Thyatira) Manisa ili sınırları içinde bulunmakta ve inanç turizmi kapsamında ziyaret edilmektedir. Buradaki kilise sözcüğü kilise binasından ziyade cemaat anlamındadır. İncilin ilk bölümü yeni ahit olarak bilinir. Son bölümünde küçük Asya Havarisi adıyla bilinen "Havari Yuhanna" nın vahiylerini bildirir ve bu kısımda dünyanın sonu, kıyamet günü gibi kavramlardan söz edilir. İşte bu kitapta adı geçen ve kendilerine mesajlar yollanan Yedi Kilise, Hristiyanlığın İlk kiliseleri olarak kabul edilir.Söz konusu 7 kilise Türkiye sınırları içerisindendir.Kutsal kitap'ın son kısmı "Yuhanna'nın Apokalips"i diye tanınır. bazı durumlarda bu "apokalips"sözcüğü kıyamet günü ile eş anlamlı kullanılır.Bu Bölümde kullanılan simgelerde ilginçtir. Yedi kollu şamdan aslında bir musevi simgesi olmakla birlikte burada Küçük Asya'nın yedi kilisesini, yedi yıldız da bu kiliselerin meleklerini ya da daha somut bir ifadeyle, kiliselerin rahiplerini belirtir. Hz. İsa, havari Yuhanna'ya görünür ve 7 kiliseye ulaştırmak üzere mesajlar verir.Kutsal kitapta yer alan bu yedi kilise, Efes (Selçuk), İzmir, Bergama, Thyateira (Akhisar) ve sardes (salihli), Philadelpheia (Alaşehir) ve Laodikcia (Goncalı)'da bulunmaktadır. İncil'de adı geçen yedi kiliseden biridir.çoğu kaynakta “ Philadelphia church “ diye de bahsedilir. Alaşehir sınırları içerisinde yer alır. Alaşehir, Philadelphia'nın üzerine kurulduğu ve günümüze kadar şehirde herhangi bir kazı yapılmadığı için şehrin ve kilisenin tarihi/tarihi eserleri hakkında pek bir şey bilinmiyordu. 2-3 yıl kadar önce kilisenin 20-30m civarında bir yeraltı şehri bulundu. Alaşehir'in Philadelphia'nın direkt üzerine kurulduğu bin yıldır biliniyor fakat şehrin altında bir medeniyet olması kimsenin merakını cezbetmemiş bugüne kadar. Tarihe ve tarihi esere verdiğimiz kıymetten olsa gerek.) İlk kazılarda bulunan en önemli eser şarap tanrıçası heykeliymiş. Söylentilere göre bilinen üç şarap tanrıçası heykelinden biri. Kazılar şu an durdurulmuş. Neden durdurulduğu/ne zaman tekrar kazılacağı bilinmiyor. Şehir halkının bilinçsizliği ve kültür ve turizm bakanlığı'nın gereken ilgiyi göstermemesinden dolayı koca bir tarih bugüne kadar aydınlatılamamış, aydınlatmaya da niyetleri yok gibi. İncil'de adı geçen bir kilisenin 20-30m civarında yeraltı şehri buluyorsun, ilk kazıda tesadüfen şarap tanrıçası heykeli buluyorsun, şehrin dönemin en büyük medeniyetlerinden birinin üzerine kurulu olduğunu da biliyorsun fakat kazıyı durduruyorsun. Kelimelerle anlatmam mümkün değil bu duyarsızlığı. Daha şimdiden kayıp eserler olduğu söyleniyor.

3 yıl önce

Mehmet Erden

Bu yer Yıldırım bayazit camiinin tam karşısında Eğer atalarımız barbar olsaydı ve diğer dinlere saygı ve anlayış göstermeseydi, bu kilise kalıntılarını yıktırırdı. Avrupa hâlâ camilere bile tahamülü yok.

3 yıl önce

Alpaslan Güllü

Daha iyi olabilirdi

3 yıl önce

Yorum Ekle