AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNV. GENEL GÖRÜNÜM Merkez Ağrı | Sanal Tur | Mekan360.com

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNV. GENEL GÖRÜNÜM

Görüntülenme - 59558 Yorum Ekle

Hakkımızda

İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi ve 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan Ağrı Dağı Üniversitesi Rektörlüğü (Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü) olarak kurulan Üniversitemizin ismi 5773 sayılı kanunla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak değiştirilmiş ve 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir.

Bu gün Üniversitemizde aktif olarak eğitim-öğretim yapılan birimlerimiz şunlardır

FAKÜLTELER:

 

Eğitim Fakültesi:

1967–1968 öğretim yılında "Ağrı Kız İlk Öğretmen Okulu" olarak hizmete açılan kurum binası 1977–1978 öğretim yılından itibaren iki yıllık Eğitim Enstitüsü’ne dönüştürülerek öğretmen yetiştirme fonksiyonunu sürdürmüştür.

30 Haziran 1982 tarihinde çıkarılan 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile "Ağrı Eğitim Yüksekokulu" adı altında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi’ne bağlanmıştır.3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı "Ağrı Eğitim Fakültesi" adıyla 2007 yılına kadar Eğitim-Öğretimi sürdürmüş ve İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi gereği; 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan ve 5773 sayılı kanunla ismi değişen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak bugünkü statüsüne kavuşmuştur.

Fen Edebiyat Fakültesi:

Fen Edebiyat Fakültemiz İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi gereği; 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan ve 5773 sayılı kanunla ismi değişen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime açılmıştır.

Ağrı, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifleri 26.11.2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca; Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölümlerin kurulması uygun görülmüştür.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

Fakültemiz İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi gereği; 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan ve 5773 sayılı kanunla ismi değişen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime açılmıştır. Alt yapısı tamamlanamadığından 2010 yılında öğrenci alınamamıştır.

Eczacılık Fakültesi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eczacılık Fakültesi kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 6.1.2011 tarihli ve 376 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17.1.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Patnos Sultan Alparslan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:

Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4.4.2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 Üniversitemiz senatosunun 03.04.2013 tarih, 9/41 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18.04.2013 tarihli kararı ile Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olan fakülte ismi PatnosSultan Alparslan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirilmiştir.

 

 

İslami İlimler Fakültesi:

Millî Eğitim Bakanlığının 6.12.2011 tarihli ve 24055 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.12.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

ENSTİTÜLER:

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek madde 78 kapsamında 5 Mayıs 2007 tarihinde kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Yükseköğretim Kuruluyla yapılan yazışmalar sonucu Fen Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunan Fen alanına ait Anabilim Dallarımızdan Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümüne Lisansüstü Eğitim-Öğretim izni alınmış olup 2010-2011 Bahar Eğitim-Öğretim yılında Fizik Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmak üzere ilanımızı vermiş bulunmaktayız. Fen Bilimleri Enstitüsü seçkin kadrosuyla Eğitim-Öğretime devam etmektedir. Diğer ana bilim dallarımızda Yüksek Lisans açmak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Enstitümüzde, 28.03.2009 tarihinde Enstitü Müdürümüzün atanmasıyla birlikte, Akademik ve idarî kuruluşumuz için çalışmalara başlanmış, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hazırlanmış, 01.07.2009 tarih ve 27275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enstitümüz bünyesinde açılması düşünülen Yüksek lisans programları teklif dosyaları Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderilmiş, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı onaylanmıştır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Enstitümüz 2809 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek madde 30 kapsamında 25 Mayıs 2015 tarihinde kurulan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

YÜKSEKOKULLAR:

 

SağlıkYüksekokulu:

Ağustos 1997 Yılında Yükseköğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği Atatürk Üniversitesine devredilen bina bu tarihten itibaren Ağrı Sağlık Yüksekokulu olarak açılmıştır. Ancak 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alarak Lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5.10.2010 tarihli ve 18018, 18034, 18004 sayılı yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25.10.2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5.10.2010 tarihli ve 18018, 18034, 18004 sayılı yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25.10.2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 5.10.2010 tarihli ve 18018, 18034, 18004 sayılı yazıları üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25.10.2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Millî Eğitim Bakanlığının 6.12.2011 tarihli ve 24055 sayılı yazısı üzerine, 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.12.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.
Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu kurulması; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/3/2013 tarihinde kararlaştırılmış ve bu karar 25/04/2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI:

 

Meslek Yüksekokulu:

Meslek Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Genel Kurulunun, 02.11.2001 tarihli toplantısında METEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi) projesi çerçevesinde 2547 Sayılı Kanun ve 2880 Sayılı Kanunun değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2001 yılında Atatürk Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:

Meslek Yüksek Okulumuz İçişleri Bakanlığı’nın 2542 Sayılı Genelgesinin 2. Maddesinin e-bendi gereği; 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı kanunun Ek-73. maddesi ile kurulan ve 5773 sayılı kanunla ismi değişen Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı olarak eğitim ve öğretime açılmıştır.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Doğubayazıt Meslek Yüksekokulu kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 22.03.2011 tarihli ve 11/14 sayılı yazısı üzerine 13.04.2011 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 25.04.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 Üniversitemiz senatosunun 03.04.2013 tarih, 7/35 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.05.2013 tarihli kararı ile Doğubayazıt Meslek Yüksekokulu olan yüksekokul ismi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

 

Patnos Meslek Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Patnos Meslek Yüksekokulu kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 03.10.2012 tarihli ve 929/2415 sayılı yazısı üzerine 26.11.2012 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 15.11.2012 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Eleşkirt Meslek Yüksekokulu kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 23.06.2011 tarihli ve 15/29-30 sayılı yazısı üzerine 21.09.2011 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 23.09.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu kurulması;Üniversite Rektörlüğümüzün 02.06.2013 tarihli ve 1592 sayılı yazısı üzerine 21.08.2013 tarihli ve 2547 Sayılı Kanun'un  2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesine göre,Yükseköğretim Kurulunca 15.08.2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 

MERKEZLER:

 

Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı kurulması; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Sürekli Eğitim Merkezi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Sürekli Eğitim Merkezi kurulması; 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca kurulması kararlaştırılmıştır.

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 16.05.2011 tarihli ve 13/24-25 sayılı yazısı üzerine 16.06.2011 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 23.06.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Tarihi Eserleri ve Kültür-Doğa Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Tarihi Eserleri ve Kültür-Doğa Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 26.03.2011 tarihli ve 15/29-30 sayılı yazısı üzerine 21.09.2011 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 23.09.2011 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Hayvancılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Hayvancılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 16.05.2012 tarihli ve 1253/1009 sayılı yazısı üzerine 26.07.2012 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 08.08.2012 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

 

Ahmedi Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Ahmedi Hani Bilim, Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi kurulması; Üniversite Rektörlüğümüzün 14.05.2012 tarihli ve 14/37 sayılı yazısı üzerine 26.07.2012 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanununla değişik 7/ d-2. maddesine göre, Yükseköğretim Kurulunca 08.08.2012 tarihinde kurulması kararlaştırılmıştır.

Etiketler

agri ibrahim cecen unv uni universite erzurum yol egitim kampus vakif 360 derece sanal tur tip bolum matematik

Fotoğraflar

Görüşler (5)

Nashia Zilbeyaz

Growing and developing....

6 yıl önce

Recep Paksoy

Doğunun kültür,ilim geleceğinde parlak olan bir üniversitedir. ve eskiden beri var olan bu üniversite şehir'den uzak doğa'ya yakındır. Geniş bir alana sahiptir ve çok büyük bir üniversitedir. kampüsü olarak muazzam bir yüz ölçümüne ve fiziki yerleşime sahiptir..

6 yıl önce

Hamdi Paksoy

Üniversite şehire göre son derece çok güzel. Bu kadar büyük bir alana sahip bir üniversite yi türkiyede azdır. Şehrin az dışında yapıldığı için şehir gürültüsünden uzak oluyor. Huzurlu bir ortam.

6 yıl önce

BARIŞ YAVUZ

Kampüs olarak muazzam bir yüz ölçümü ve fiziki yerleşime sahip. Ortak kullanım alanları dahil , fakülteler , kesinlikle fiziken çok bakımlı... Çevre ve peyzaj olarak sürekli kendini yenileyen üstüne koyan ve fazlalaştıran bir yapıya sahip. Akademik konferans , panel çalışmaları ilgi görüyor. Öğrenci odaklı etkinliklere ağırlık verilmesi lazım. Yemek hizmeti olarak şirket sıkıştırılmalı diye düşünüyorum. Kulüp olarak faaliyet olanakları ve kulüplere sağlanan imkanlar arttırılmalıdır....

6 yıl önce

Yunus Özdemir

Doğu'nun kültür ilim yolunda geleceği parlak bir üniversite olan İbrahim Çeçen üniversitesi

6 yıl önce

Yorum Ekle