ANTİK KENTLER

TİCARET AGORASI (TETRAGONOS AGORA)

Görüntülenme - 825 Yorum Ekle

Hakkımızda

Efes’in kurucusu Lysimakos tarafından M.Ö.3.yüzyılda inşa edilmiştir. ‘Tetragonos Agora’ ismi ile de anılan ticaret agorası Roma Döneminin en büyük ticari agoralarından biridir. M.Ö.1.yüzyıl sonlarında genişletilerek yeniden düzenlenen Agora, kare planlı, etrafı hemen arkasında dükkânların bulunduğu stoalarla çevrili bir meydan halini almıştır. Ortadaki büyük boş alan ise günümüzdeki pazar yerleri gibi kullanılıyordu. Limana direkt olarak bağlantılı olan agoranın doğusu hariç diğer üç cephesinde anıtsal kapıları vardı. 7. yüzyıla kadar kullanılan Agorada; tapınaklar, çeşmeler, yazıtlar, tanrılara ve kahramanlara adanmış sunaklar, kahramanların ve kente hizmet etmiş kişilerin heykelleri ve anıtları bulunmaktaydı.

Etiketler

Ticaret Agorası (Tetragonos Agora)

Görüşler ()

Yorum Ekle