THAİLAND EMİTT 2011 FUAR STAND

Görüntülenme - 3315 Yorum Ekle

Hakkımızda

Mons , Khmers ve çeşitli tepe kabileler . There are approximately 2.2 million legal and illegal migrants in Thailand. Thailand has also attrTayland (telaffuz / taɪlænd / TY-arazi ve / veya taɪlənd /;  Tayland : ราช อาณาจักร ไทย Ratcha Anachak Tay, IPA: [Râ ː tɕ ʰ bir ʔa ː na ː tɕɑk t ʰ ɑj] (  listen ) ) (formerly Siam Thai : สยาม ; RTGS : Sayam) is a country that lies in the heart of Southeast Asia . dinlemek Siam eskiden)) ( Tay ; สยาม: EFT kalbinde yatıyor: ülke a) Sayam Güneydoğu Asya . It is bordered to the north by Burma and Laos , to the east by Laos and Cambodia , to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia , and to the west by the Andaman Sea and the southern extremity of Burma. Onun tarafından kuzey sınırları olduğunu Burma ve Laos ve Laos ile doğuda Kamboçya ile güneyinde, Tayland Körfezi ve Malezya ve batı ile ile Andaman Denizi ve ekstremite Burma güney. Its maritime boundaries include Vietnam in the Gulf of Thailand to the southeast and Indonesia and India in the Andaman Sea to the southwest. Denizcilik sınırları dahil Vietnam ve güneydoğusunda Tayland Körfez Endonezya ve Hindistan Denizi'ndeki Andaman güneybatısında.
The country is a kingdom, a constitutional monarchy with King Bhumibol Adulyadej , the ninth king of the House of Chakri , who has reigned since 1946, making him the world's longest-serving current head of state and the longest-reigning monarch in Thai history .  The king is officially titled Head of State, the Head of the Armed Forces, an Upholder of the Buddhist religion, and the Defender of all Faiths. Ülkenin bir krallık, anayasal monarşi Kral Bhumibol Adulyadej , dokuzuncu kral ve Chakri House of 1946 dünya onu yapma beri vardır hüküm süren en uzun süre hizmet veren mevcut devlet başkanı ve en uzun hükümdarlık hükümdar olarak Tay tarih .  kral ülkedir Başkanı başlıklı resmi, Silahlı Kuvvetler Başkanı, Budist din bir savunan kimse, ve tüm Musevi Cemaatine Çağrı Defender. The largest city in Thailand is Bangkok , the capital, which is also the country's center of political, commercial, industrial and cultural activities. şehirde Tayland büyük olan Bangkok endüstriyel ve kültürel faaliyetleri, siyasi, ticari merkezi de başkenti olan ülke.

Thailand is the world's 50th largest country in terms of total area (slightly smaller than Yemen and slightly larger than Spain ), with a surface area of approximately 513,000 km 2 (198,000 sq mi), and the 21st most-populous country , with approximately 64 million people. Tayland, dünyanın 50. büyük ülkesi dışında toplam bakımından alanı (küçük biraz Yemen ve biraz daha büyük İspanya ve bölgede yaklaşık yüzey) ile 513.000 km 2 (198,000 sq mi) 21 en çok kalabalık ülkesi 64 yaklaşık, ile milyon kişi. About 75% of the population is ethnically Thai , 14% is of Chinese origin, and 3% is ethnically Malay ;  the rest belong to minority groups including Mons , Khmers and various hill tribes . nüfusunun% 75'i etnik bir Tay ile, 14 olan% Çin ve menşe% 3 etnik bir Malay ; [8] kalanı da dahil olmak üzere gruplara azınlık ait acted a number of expatriates from developed countries.  The country's official language is Thai . Tayland yaklaşık 2.2 milyon yasal ve yasadışı göçmen Orada.  Tayland vardır çekti bir de gurbetçilerin ülkeden geliştirdi.  Ülkenin resmi dili Tay . Its primary religion is Buddhism, which is practiced by around 95% of all Thais. Birincil din tüm Thais yaklaşık% 95 oranında uygulanan Budizm vardır.

Thailand experienced rapid economic growth between 1985 and 1995 and is a newly industrialized country with tourism , due to well-known tourist destinations such as Pattaya , Bangkok , Phuket , Chiang Mai and Ko Samui , and exports contributing significantly to the economy.  Tayland 1995 yılları arasında 1985 ve büyüme yaşadı hızlı ekonomik ve bir olan yeni sanayileşmiş ülke ile turizm , bilinen nedeniyle de turistik yerler gibi Pattaya , Bangkok , Phuket , Chiang Mai ve Ko Samui ve ekonomi ihracata katkıda bulunan önemli.

Etiketler

emitt fuar katilimci firma acenteler acente agency 360 sanal tur virtual tour mekan360 tur turizm seyehat

Yorum Ekle