KENTSEL ALANLAR

SELİME KASABASI AKSARAY

Görüntülenme - 24822 Yorum Ekle

Hakkımızda

Selime Kasabası, Aksaray İlinin Güzelyurt İlçesi sınırları içerisinde yer alan bir yerleşim yeri olup Ihlara Vadisi’nin bitiminde yer almaktadır.
Kasabanın içinde, peribacası olarak adlandırılan doğal oluşumlardan bol sayıda bulunmaktadır. Ayrıca Kasabanın kenarından Ihlara Vadisi’nin içinden gelen Melendiz Irmağı geçmektedir.
Kasabanın Farsça ismi Salime olup, Roma Dönemi’nde burası Salaberina adıyla bilinmektedir. Burası çok önemli bir müstahkem yeri olduğu için arşivlerde il şeklinde de anılmış ve yazılmıştır. İlk İslami kaynaklarda buraya, Salamon denmektedir.
Eski insanlar peribacalarını bir sabun kalıbı yumuşaklığıyla işlemişler, evler, mabetler, ambarlar, sığınaklar, barınaklar ve tapınaklar yapmışlardır.
Peribacalarının en büyüğünün içine bir kale kurulmuş; Hititler, Asurlular, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Danişmentler, Selçuklular ve Karamanoğulları bu kaleden yararlanmıştır. Kayalara üç-dört katlı sığınaklar, barınaklar, kiliseler, mezarlar, meskenler ve türbeler oyulmuştur. Mekanlar öyle yüksek ve geniş oyulmuşlardır ki deve kervanları yükleri ile girerek en üstteki sığınak yerine kadar ulaşmışlardır.
Eskiden burada çok sayıda mumya bulunduğu ifade edilse de köylüler tarafından bunların hepsi tahrip edildiği anlaşılmaktadır.
Burada bulunan manastır, Kalenin güney ve güney doğusunda kayaya ve peribacaları içine oyulmuş kilise, şapel ve barınmak amacıyla oluşturulmuş mekanlar kompleksidir. Üç nefli bazilikal planlı kilisesi, bölgedeki bu plan tipinin tek temsilcisidir. Manastır 8. ile 9. yüzyıl veya 10. yüzyıla, kilisedeki figürlü freskler, 10. yüzyıl sonu ile 11. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir. Fresklerdeki sahneler; Hz. İsa’nın Göğe Çıkışı, Müjde, Doğum, Üç Müneccimin Tapınması, Çocukların Öldürülmesi, Mısır’a Kaçış, Elizabeth’in Takip Edilmesi, Vaftiz, Hz. Meryem’in İlk Yedi Adımı, Hz. Meryem’in Mabede Takdimi, Koimesis ve piskopos tasvirleri yer almaktadır.

 

Kalenin dışında; kaya mekanlar, Ihlara Vadisi’ne özgü konutlar, camiler ve bir adet köprü yer almaktadır.
Selime Kasabası Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.10.1991-1150 sayılı kararıyla Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiştir.

Etiketler

selime kasabası aksaray güzelyurt

Fotoğraflar

Görüşler (0)

Yorum Ekle