GÜZELÇAMLI BELEDİYESİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Hakkımızda

Güzelçamlı bölgesi antik çağda, Pers İmparatorluğu 'nun Anadolu 'yu işgali sonrasında aralarında direniş amaçlı (Panionion) siyasi birliğini oluşturan 12 İyon Kenti 'nin toplantı ve ayinler için bir araya geldiği Poseidon Helikonios sunağının bulunduğu yer olarak ön plana çıkmıştır. Samsun dağı (Mykale) eteklerindeki ve küçük bir tiyatro şeklindeki sunak 1957-1958'de Gerhard Kleiner 'in yönetiminde burada gerçekleştirilen kazılarla gün ışığına çıkarılmıştır. Bu anlamda, bölge İyon kentleri konfederasyonu için sembolik bir başkent işlevi görmüştür. Pers İmparatorluğu ile Panionion birliği arasındaki en önemli ve nihai savaşlardan biri de yine Güzelçamlı yakınlarında cereyan etmiştir. M.Ö. 479 yılında Dilek yarımadası nda Mykale savaşı adıyla anılan savaş bugünkü Dipburun mevkiinde yapılmış ve burada karaya çekilmiş bulunan Pers donanması bütünüyle yakılmıştır. Bu savaşlar sonrasında Panionion birliği Yunanistan antik kentlerini de kapsayacak şekilde genişleyerek Attika – Delos Deniz birliği adı altında gerçek bir askeri ittifak şeklini almıştır. Yunanistan, Ege adaları ve Anadolu kıyılarındaki pek çok kenti, bölgeyi ve halkı koruma amaçlı bu ittifaka katılımlar zaman içinde artmıştır

Etiketler

emitt fuar katilimci firma yerel yonetim 360 sanal tur virtual tour mekan360 turizm seyahat fair belediye vali valilik il kultur mudurlugu iktm

Yorum Ekle