Dinlenme Parkları MESİRE VE DOĞAL ALANLAR Parklar

DENİZLİ HONAZ DAĞI MİLLİ PARK

Görüntülenme - 18628 Yorum Ekle

Hakkımızda

HONAZ

Ege Bölgesi’ nde, Denizli İli’ ne bağlı bir ilçe olan Honaz, doğuda Bozdurt, batısında Denizli merkez ilçe, kuzeyde Çal ve Baklan, güneyde ise Serinhisar ilçesi ile çevrilidir.

İlçenin en önemli akarsuyu Aksu Çayı’ dır. Ege Bölgesi’nin de en yüksek noktası olan 2.571 m. yükseklikteki, ilçeye adını veren Honaz Dağı’nın doruğudur. Honaz Dağı Büyük Menderes çöküntü alanının bir parçası olup, Aksu havzasının güney kenarında bulunmaktadır. Bu dağın güneyinde Acıpayam Ovası bulunmaktadır. Dağın tümüyle kalkerden oluşan doruğu bir plato halindedir. Burası günümüzde göçerler tarafından yayla olarak kullanılmaktadır. Toplam nüfusu 24.533’tür.

Honaz Dağı ve Milli Parkı

İlçe ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarımda, ilçenin de simgesi olan Napolleon cinsi kiraz başlıca ürünü olup, dış ülkelere ihraç edilmektedir. Bunun yanı sıra domates, çeşitli meyve ve sebze üretimi ile bağcılık yapılmaktadır.

İlçede hayvan ve tavuk çiftlikleri de bulunmaktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde irili ufaklı 170 ’e yakın fabrika bulunmaktadır.Buralarda başta tekstil ürünü olmak üzere değişik sanayi ürünleri elde edilmekte ve yurtiçi-yurtdışına pazarlanmaktadır.Kaklık Kasabası sınırları içerisinde Organize deri Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Honaz’da ilk yerleşimin başlangıcı kesinlik kazanamamıştır. Yalnızca ilçenin 2 km. kuzeyinde Colossae antik kenti bulunmaktadır. Antik kaynaklardan öğrenildiğine göre MÖ. V.yüzyılda var olduğu bilinen bu kent Frigya’nın önemli bir merkezi durumunda idi.

Colossae

Ksenophon’a göre Frigya’nın altı büyük kentinden biri olan Colossae Perslerin buraya hakim olduğu yıllarda en parlak dönemini yaşamıştır. MS.II.yüzyıldan sonra Hierapolis ve Leodikeia’nın kurulmasından sonra önemini yitirmiş, MS.I.yüzyılda depremle harap olmuştur. Bizans döneminde Honaz Dağı’nın yamaçlarında bulunan kaleden ötürü kent yeniden kurulmuş ve kısa zamanda gelişerek önemli bir yerleşim yeri olduğu gibi, dini bir merkez özelliğini de kazanmıştır. Bu kentte Aziz Mikael Kilisesinin bulunduğunu antik kaynaklardan öğrenmekteyiz. Ayrıca kentin kalıntıları, ev tipi kaya mezarları akropolde ve çevresinde görülmektedir.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Türkler ile Bizanslılar arasında birkaç kez el değiştirmiş, Yıldırım Beyazıt tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra yöre Germiyanoğulları egemenliğine girmiş, Osmanlılar buraya 1423’te yeniden hakim olmuşlardır. Osmanlı döneminde Anadolu Beylerbeyliğine bağlı bir liva ve sancak beyliği olmuştur.

İlçede günümüze gelebilen eserler arasında, Sultan II.Murad Camisi ve Kaklık Mağarası bulunmaktadır.

HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI

Denizli ili Honaz ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.  Afyon-Denizli ile Afyon-İzmir devlet karayolu ile Milli Park alanına ulaşım sağlanmaktadır.

 

Özelliği: Milli Parkın ana özelliğini, Ege Bölgesinin en yüksek dağı olan ve 2528 m. yüksekliğe sahip olan Honaz Dağı bünyesindeki kaynaklar oluşturmaktadır.

Ege Bölgesinde Pleistosen döneminde Periglasiyal ortam şartlarını hüküm sürdüğü az sayıda yerlerden birisi de Honaz Dağıdır. Dağ üzerinde birçok Periglasiyal koşulları karakterize eden jeomorfolojik şekil bulunmakta olup, ana şekil grubu olarak ise; horst biçimi yüzeye hakim olmaktadır. Düşey yöndeki faylanmalar sonucu Honaz Dağı oldukça dik bir görünüm kazanmıştır. Yörenin genel litolojik yapısı gnays ve mikaşistlerden meydana gelmekte olup,yer yer kristalize kireç taşlarına da rastlanmaktadır.

Yoğun bitki örtüsüne sahip Honaz Dağı üzerinde alt floraya ait endemik türler bulunmakta, Alpin floraya ait türler ise dağın üst zonlarında yer almaktadır. Orman formasyonu içerisinde kızılçam (Pinus Brutia),karaçam(Pinus Nigra)ve ardıç hakim türlerdir.

Yaban Hayatı açısından da zenginlik içeren sahada özellikle dağ keçisi yoğun olarak bulunmaktadır. Ayrıca yaban domuzu , tavşan, tilki, porsuk,sansar vb. türlerde görülmektedir.

Honaz Dağı , gerek topografik özellikleri ve uygun eğim koşulları gerekse kar yağışının yeterli düzeyde olması nedeniyle ülkemizde kayak potansiyeli yüksek alanlardan birisidir.

Yöre; arkeolojik özelliği açısından da zenginliğe sahiptir. Özellikle Collossea antik kentinde bir çok kaya mezarları bulunmaktadır. Sahada yapılacak arkeolojik araştırmalarla bu zenginliğin daha da artacağı beklenmektedir.

Görülebilecek Yerler: Honaz Dağı bitki zenginliği, peyzaj güzelliklerini, mevcut ulaşım ağının takip edilerek gidilmesi sonucu bu değerlerini ziyaretçileri ile paylaşır. Ayrıca Honaz ilçesi giriş yolu üzerinde yer alır. Collossea antik kent sahası da arkeolojik zenginliğini ziyaretçilere sunmaktadır.

 

Mevcut Hizmetler ve Konaklama: Honaz ilçesi yakınlarında yer alan günübirlik kullanım alanı ise İzmir yolu üzerinde ki Cankurtaran günübirlik kullanım alanı ziyaretçilere hizmet sunmaktadır. Milli Parkın en yakın yerleşim alanı Honaz ilçesi ile Denizli il merkezi konaklama için uygun yerleşimlerdir.

Etiketler

honaz denizli milli park honaz dağı milli parkı

Fotoğraflar

Görüşler (5)

PNA

Honaz park is u der construction and it will be amazing ince it is done with play area for kids, oicnic tablez, water, bridges..it looks beautiful with mountains behind. It is surrounded by trees. I would love to visit there in summer time when it is ready for public's use.

1 yıl önce

Mesut Akdag

Good

6 ay önce

İhsan Subay

Ccd

1 yıl önce

hüseyin tercan

Ailecek veya arkadaşlar ile piknik için süper bir yer ayrıca çocuklar için oyun çok güzel oyun parkları var.

1 ay önce

Tosunlar Kırtasiye

Harika bir mesirelik alan. Temiz tutmasını becerelim. Lütfen

1 ay önce

Yorum Ekle