leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan360.com Logo

Türkiye'nin Mekan Portalı
www.aktardiyari.com

 Adala,Kula yakınlarından başlayıp Sandal, Menye, Kenger, Kaplan ve Eminbey köyleri yakınlarında meydana gelen yanardağ etkinliklerinin lav akıntılarının son bulduğu yerde kurulmuştur.Güneyden Alaşehir Ovası’yla birleşerek Gediz Ovası’nın başlangıç noktasının teşkil ettiği ilk kısmında volkanik taşlar üzerinde kurulmuştur.Doğu kuzeyden gelip kasabayı ikiye bölerek güneye ve batıya yönelerek Foça yanlarından denize ulaşan Gediz Nehri’nin etkisi altındadır.Fotoğraflarda da görüleceği üzere kasabanın hemen kuzey bitişiğinde volkanik lav yığıntıları görülmektedir.Kasabanın daha kuzeyinde lav yığıntılarından sonra Dibek Dağı yükselmeye başlar.Adala’nın kuzey ve doğusu yüksek tepelerle çevrili olduğu için Poyraz rüzgarlarına kapalıdır.Güneyi ve batısı açık olup rüzgarlar yağmur mevsimlerinde yağmur bulutu getirir.Kuzeyden esen rüzgara haklarsında “Taşyeli” denir.Kışın soğuk, yazınsa sıcak eser.Genelde yağmurlar ilkbaharda yağar yazın kesilir, sonbaharda tekrar başlar.Akdeniz iklimi etkisi altında olup yazları kurak, kışları ılık olarak geçer.

Kesin bir tarihe dayanmakla beraber,geçmişte çevrede bulunan mezar taşlarında ve yerleşim alanları harabeler arasında bulunan onurlandırma kitabelerini okuyan uzmanların, arkeologların belirtiğine göre İ.S VII. Yüzyıla kadar geçen zaman içerisinde Bizans dönemi Piskoposluk listelerinde bulunan kitabelerde kentin adının değişik şekillerde geçtiğini şöyle yazmaktadırlar:

 Sattolan-Sattaleon –Sattelion-Atollon-Atgalon
Sattalon-Satalon-Sotalan-Salon gibi değişik şekillerde yazıldığını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğrencisi Sabriye ÇIBUK’un değişik kaynaklarda hazırladığı “Lydia’daki Satala(Adala) Antik Kenti” adlı yüksek lisans tezinde 10. sayfasında belirtiği ve çevrede incelemeler yapan yabancı araştırmacı L.Robert’in eserinden alıntı yaparak açıkladığı kentin adını “SATALA” olduğunu yazar.
          Çevrede bulunan ve Manisa müzesinde saklana başak bir anıt yazıda da a.g. eserde şöyle demektedir.”..Suçlu bulunan bir rahip yakalanarak, Valerius’un emri ile Rahip Therapon, Synaos ve Ankyna Sidera’da habis edilir. Daha sonra Asteros Nehri yakınlarında öldürülür.” Bu yazıtta da kentin adının SATALA olduğundan bahsedildiği söylenir.İ.S. II. ve III. Yüzyıllara tarihlenen başka buluntu yazıtta da kentin adının SATALEON şeklinde yazıldığı incelenmiştir.SATALA adının bir çok yabancı araştırmacılara göre yakın bölgede bulunan eski antik kentlerde de izafe edildiği a.g. eserde belirtilmiştir.
          L. Robert, Satala’nın Sardes’in kuzey doğusunda bulunan bugünkü Adala(Karataş)’ya loalize ettiği şu ifadeden anlaşılıyor.
          “.. Hermos Nehrinin dar bir sol vadisinde, Sardes’in büyük ovasına girmek için çıktığı yerdeki kasabayı (SATALA)olarak adlandırdım.” Bu ifadeler, bugünkü Adala Kasabası’nın olduğu açık açık belirtmektedir.Rahip Therapon Hermos (Gediz) Nehri boyunca götürülüp,Sardes’e bağlı olduğu piskoposluk emri ile Satala’ya getirilip orada idam edilmiş olduğu aynı eserde belirtilir.Bölgeye birkaç kez gelen L.Robert, tanınmış bir piskoposluk olan Satala (Atala-Adala) arasında kesin bir uygunluk olduğu söyler.Mitolojide”Dur Zavallı” efsanesine de uyan bu bölgeyi yakıp, yıkan dar boğazı da geçerek Satala (Atala)’ya kadar gelen lav ejderhasının u kenti de yakamaması için Zeus Lydion Rahibin inandığı tanrısına yalvarıp yakardığı o gizemli sözleri ile (Thypon) ateşinin durduğu yer tamamen Atala’ya uyum sağlamaktadır.
          Adala ; bu volkanik ve yanmış dağların bulunduğu bölgenin hemen batısında, Kenger, Kaplan Köyleri alanlarından akıp gelen lav akıntılarının dar boğazı geçerek ovaya girdiği yerde biriken sönmüş lavların bittiği yerde kurulmuş bir antik alan kentidir. Adala yakınlarında antik çağda mermer taş ocakları, beyaz mermer yatakları olduğu çevrede bulunan mermer sütun başlıkları, heykelleri, mezar taşlarının çokluğundan anlaşılmaktadır.

Kula Evleri

Kula evleri 18. yy Osmanlı İmparatorluğu'nun altındaki hemen her bölgede karşımıza çıkan ve TÜRK EVİ olarak tabir edilen ahşap evlerdir. Gerek plan, kuruluş ve gerekse ahşap, alçı ve kalem işi gibi zengin sistemleriyle bu dönem Osmanlı Sanatı nın başarılı örnekleridir....

SARDES ANTİK KENTİ (Salihli)

Sardes veya Sardeis, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sart kasabası yakınlarında bulunan ve Lidya(Lydia) devletine başkentlik yapmış antik kent. Salihli merkezine 9 km, İzmir'e 82 km uzaklıkta olup, İzmir-Ankara karayolunun iki yanına yayılmıştır. Sardes bilinen...

Manisa Kent Merkezi Otomobil Gezisi

Şehzadeler kenti Manisada Otobobille bir gezi yapmak istermisiniz ?.  360 derece video çekimleriyle Manisa Kent merkezini gezebilirsiniz.. İl dağlarla çevrilidir; batıda Yunt Dağı ve Yamanlar Dağı, güneyde Bozdağlar, kuzey ve doğuda ise Simav Dağlarıyla. Ayrıca Spil...

ARTEMİS TAPINAĞI

Artemis Tapınağı bugün İzmir kentine 50 km. uzaklıkta bulunan Efes'te inşa edilmiştir.Efes'teki bu tapınak, bereket tanrısı Artemis için yapılmış. Tapınaktaki kaynak milattan önce 700'lerde, tapınak milattan önce 550'de Lidya kralı Croesus'un isteği ile...

FORUM BORNOVA İZMİR

Multi Development Türkiye Forum Bornova ile Türkiye'ye yepyeni bir 'Yaşam Merkezi' anlayışı sunmaktadır. Ege Bölgesinin ve İzmir'in ilk açıkhava alışveriş merkezi olan Forum Bornova, değişimin, eğlencenin, yeniliğin ve alışverişin yeni merkezi olmaya devam ediyor. ...