leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan360.com Logo

Türkiye'nin Mekan Portalı

Hasankeyf Antik Kenti'ni Gezmek İçin Hemen TIKLAYIN!

Hısnıkeyfa olarak da anılan Hasankeyf, Batman'a bağlı olan, iki yakasını Dicle Nehri'nin ayırdığı tarihi bir ilçedir. İlçeden çok fazla göz aldığından nüfusu bir hayli azalmıştır. 1981'de doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Kuzeyden güneye kıvrılıp giden Dicle Nehri üzerinde yer alması ve o günlerde ticaretin önemli bir kısmının nehir yoluyla yapılması nedeniyle Hasankeyf, ticari ve ekonomik olarak da gelişmiştir. 

Şehrin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Şehrin jeopolitik yapısı çok eski bir yerleşim merkezi olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Mevcut bilgilere göre,Hasankeyf Kalesi'nin kurulması, MS. 4'üncü yüzyıla rastlamaktadır. Bu yüzyıl ortalarında, Diyarbakır çevresini ele geçiren Bizans İmparatoru Konstantinos, bölgeyi korumak amacıyla iki sınır kalesi inşa ettirmiştir.Bu iki kaleden birisi Hasankeyf Kalesidir. Kale,Sasanilere karşı siyasi bir önem kazanınca, daha sağlam bir şekilde yeniden inşa edilmiştir. Hasankeyf, MS. 639 yılında Emeviler tarafından fethedilmiştir.Bu tarihten sonra; Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ye Osmanlılar hakimiyet kurmuşlardır. Hasankeyf'i Artuklular'dan 1232 yılında alan Eyyubiler, henüz bölgeye tam hakim olamadan Moğol istilasına uğramıştır. Eyyubiler, Moğol şokunu atlattıktan sonra 14. yüzyıl başlarından itibaren Hasankeyf'i yeniden imar etmeye başlamıştır. Özellikle bugün Hasankeyf'te bulunan birçok eserde imzası bulunan Eyyubiler'in, Sultan Süleyman zamanında bu imar faaliyeti zirveye ulaşmış ve bu yıllarda Hasankeyf tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır. Şehrin jeolojik yapısı ile mesken olarak kullanılan çok sayıdaki kayalara oyulmuş konutları (mağaralar)  Hasankeyf’in Urartu dönemine kadar uzanan bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.

Hasankeyf, üzerinde yapılması planlanan Ilısu Barajı ile sular altında kalma ve tüm kültürel hazinesini yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 2015'in yaz aylarında baraj inşaatının biteceği belirtiliyor. Yerleşim merkezlerinin ve 10.000 yılı aşkın tarihi bulunan kültürel varlıklarından yanında bilirkişilerce hazırlanan raporda Ilısu Barajı'nın barındırdığı çevresel tehlikeler şöyle sıralanmıştır:
Soyu tükenmekte olan hayvanların besin ve habitatlarının yok edilmesi
Kitlesel balık ölümleri
Çökelme ve ötrofikasyon
Su kalitesinde ciddi düşüş
Sıtma gibi su kaynaklı hastalıklarda artış
Su kaynaklı çatışmalarda artış (özellikle Türkiye ile komşu devletler arasında)

 

 

Baraj Sularına Gömülecek Hüzünlü Şehir "Hasankeyf"

Hasankeyf Antik Kenti'ni Gezmek İçin Hemen TIKLAYIN! Hısnıkeyfa olarak da anılan Hasankeyf, Batman'a bağlı olan, iki yakasını Dicle Nehri'nin ayırdığı tarihi bir ilçedir. İlçeden çok fazla göz aldığından nüfusu bir hayli azalmıştır. 1981'de doğal koruma alanı ilan edilmiştir. Kuzeyden güneye kıvrılıp giden Dicle Nehri üzerinde yer alması ve o...
Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/footer2.php on line 90 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/footer2.php on line 92