leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan360.com Logo

Türkiye'nin Mekan Portalı

GEZİ MEKANLARI HARİTASI


Haritası
Yükleniyor !..

Türkiye
Tüm Mekanlar > DİNİ MEKANLAR

Mahmut Paşa Mahallesi'nde yer alan caminin kitabesi bulunmamaktadır. Camiye adını veren Mahmut Paşa ismine dayanarak yapı 17. yy.'a tarihlenmektedir. Tarihte Tokat'ta yaşamış iki Mahmut Paşa'dan söz edilmektedir. ... Detaylar
Bey Sokağında yer alan konak; Mevlevihane bahçesinin güneydoğu köşesinde bulunan ve Mevlevihane ile aynı dönemde, müştemilat olarak inşa edilmiştir. Mevlevihane şeyhlerince kullanılan konak, son halini Sultan Abdülmecid döneminde ... Detaylar
Tokat'ın manevî zenginliği olan büyük velilerindendir. Şirvan'da dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi belli değildir. Şirvan bölgesinin en büyük velisi olan babası Şeyh Veliyüddin Efendi¸ ilim¸ fazilet sahibi¸ şüpheli şeylerden ... Detaylar
Turhal ilçe merkezinde yer alan yapı, kitabe zenginliğiyle dikkat çekmektedir. Bu kitabelerden en eskisi, harimin batısında ve orijinal giriş olduğu anlaşılan basık kemerli, sağında ve solunda birer servi motifinin ve gülbezeklerin yer ... Detaylar
Örtmeliönü Mahallesi'nde yer alan caminin inşa tarihini ve banisini veren bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak cami avlu duvarına yerleştirilmiş, bugün mevcut olmayan medresesinin kitabesine göre medrese, Mehmed Paşa tarafından ... Detaylar
Kent merkezinde; Rüstem Çelebi Mahallesi’nde Plevne İlkokulu’nun yanındadır. Selçuklukların İlhanlı Sultanı Gazan Han ile ortak yönetimleri zamanında yapılmıştır. Daha sonra büyük bir tahribata uğrayan caminin minaresi ... Detaylar
Arastalı Bedesten mayıs 2012 tarihinden itibaren arkeolojik ve etnografik eserlerin yer aldığı Tokat Müzesi olarak kullanılmaktadır. T.C. müzecilik tarihi içerisinde ilk müzelerden olan Tokat Müzesi 1926 yılında kurulmuş olup ... Detaylar
Sulu Sokak Çarşısı’nın üst başında Sulu Han yakınında yer alan mescit, giriş kapısı üzerinde, saçak kısmına yakın noktada yer alan madalyon formlu mermere yazılmış kitabesine göre, Yavuz Sultan Selim zamanında, H. 924 ... Detaylar
Türbe, Tokat il merkezi Sulu Sokak'ta yer almaktadır. Güney cephesindeki iki satırlık kitabeye göre, Ebu'l Kasım Ali Tusi tarafından M. 1233-34 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı gövde, üstte üçgen prizmal geçişlerle ... Detaylar
Bibi Hatun Türbesi olarak da anılmaktadır. Kitabesi bulunmaması sebebiyle kime ait olduğu bilinmemektedir. Altıgen planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür. Altıgen kubbeye geçişte pandantifler kullanılmıştır. Yapı tamamen ... Detaylar
Gıj Gıj Tepesi zirvesinde metfun bulunan ve Tokat’ta Gıj Gıj Baba olarak tanınan Horasan Erenlerinden Hasan Gazi Hazretlerinin türbesidir. ... Detaylar
Tokat'ın güneydoğusundaki tepede yer alan Erenler mezarlığının hemen yanındadır. Türbenin kesme taştan yapılmış kare mekânı üzerine tuğladan örülmüş kubbe oturtulmuştur. ... Detaylar
Tokat Gazi Osman Paşa Caddesi’nde bulunan bu türbe Moğol emiri Sentimur oğlu Nurettin’e ait olup, 1313 yılında yaptırılmıştır. Türbe içerisinde üç kitabe bulunmaktadır. Bunlardan doğu cephesindeki kemerde h.713 (1313) yılında ... Detaylar
Karaman’ın kuzeyinde yer alan ve volkanik bir dağ olan Karadağ kitlesinin üzerinde yer alan Değle Örenyeri’nde Bizans döneminden kalma 6 adet kilise ve çok sayıda konut kalıntıları bulunuyor. Buradaki kilise ve konutlar, Hristiyanlık ... Detaylar
Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/footer2.php on line 90 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/vhosts/mekan360.com/httpdocs/footer2.php on line 92