Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 2 mekan bulundu
Sektörel MekanlarTURİZM

Batman

Hükümet Konakları

HASANKEYF KAYMAKAMLIĞI EMİTT 2011 FUAR STAND

Hasankeyf’in Türk Ýslam tarihi ve medeniyeti açýsýndan önemli bir yeri vardýr. Hasankeyfa olan bu þehrin adý “Kayahisarý” þeklinde tercüme edilir. Eski tarih ve kavimlerden bu tür kelimelerin anlamý “korunmaya ...

(5120 kez görüntülendi)
Hükümet Konakları

BATMAN EMİTT 2011 FUAR STAND

Batman ili, Türkiye Cumhuriyetinin Güneydoðu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir. 1937 yýlýnda bucak haline getirilen Iluh, 1940'lý yýllarýn sonlarý ile 1950'li yýllarýn baþlarýnda bölgede var olan petrol filizlerinin deðerlend...

(3809 kez görüntülendi)