Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 6 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

Antalya

TURİZM

ANTALYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Antalya þehrinin ayný ismi taþýyan merkez ilçesidir. Antalya, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Doðasý, palmiyelerle sýralanmýþ bulvarlarý, geleneksel mimarisini korumuþ merkez...

(3705 kez görüntülendi)
TURİZM

ALANYA EMİTT 2011 FUAR STAND

Alanya, Antalya iline baðlý ilçedir. Antalya'ya 140 km uzaklýktadýr. Akdeniz'in en uzun sahiline sahip olan ALANYA, dünyaca ünlü plajlarý ve doðal güzellikleriye 12 ay boyunca yerli ve özellikle yabancý turistlerin gözde turizm yerid...

(3315 kez görüntülendi)
TURİZM

KAŞ BELEDİYESİ EMİTT İSTANBUL 2011

Arkeolojik buluntularla kanýtlanan Habesos adý, antik kentin en eski adýdýr. Antik kent tarihte Antiphellos ismi ile anýlmýþtýr. Karia ve Likya Bölgeleri arasýndaki baðlantýyý saðlayan yollarýn kesiþme noktasýnda bulunan Antiphello...

(4259 kez görüntülendi)
Emitt 2011

SAN BİLGİSAYAR EMİTT 2011

1992 yılında Muğla’nın Dalaman ilçesinde kurulan San Bilgisayar uzun yıllardır turizm alanında edinmiş olduğu tecrübe ve yetişmiş personeli ile Incoming ve Outgoing faaliyetinde bulunan acente ve tur operatörlerine Sejour ve TourV...

(4582 kez görüntülendi)
Emitt 2011

SKY AİRLİNES EMİTT 2011

SKY Havayollarý Türk turizminin öncüsü ve gözbebeði KAYIGROUP'a baðlý, Antalya'da konuþlanmýþ ve Ulaþtýrma Bakanlýðý tarafýndan verilmiþ tarifeli ve tarifesiz yolcu taþýma hakkýna sahip bir havayolu þirketidir. 2000 'in sonlar...

(4563 kez görüntülendi)