Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 5 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

Ankara

TURİZM

ANKARA EMİTT 2011 FUAR STAND

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin baþkenti, Ankara ilinin merkezi olan þehir, Türkiye'nin en kalabalýk ikinci, dünyanýn ise en kalabalýk otuz sekizinci kentidir. Topraklarýnýn büyük bölümü Ýç Anadolu Bölgesi'nin Yukarý Sakarya bölü...

(3831 kez görüntülendi)
TURİZM

ÖZEN TASARIM - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Kaliteyi önemseyen otellerin, restoranların seçkin mekanı olan ziyafet salonlarının zevkli ve düzenli döşenmesi için gerekli ihtiyaçların karşılanması konusunda hizmet vermeye çalışıyoruz...

(4749 kez görüntülendi)
TURİZM

MERTOĞLU ÇEVRE TASARIM - 2011 EMİTT FUARI STANDI

Mertoğlu Çevre Tasarım Ltd.Şti. 1993 yılından günümüze, iç ve dış mekan çöp kutusu, geri dönüşüm atık üniteleri, konteynerler, iç ve dış mekan oturma bankları, ahşap gazebo, ahşap pergole, ahşap kamelya, ahşap ve metal ço...

(6145 kez görüntülendi)
TURİZM

HALK BANK - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Cumhuriyetin kuruluþunu izleyen yýllarda faaliyete geçen bankalar ve diðer kamu iþletmeleri toplumun bu en geniþ kitlesinin sorunlarýna çözüm getirememiþtir. Kalýcý bir ekonomik kalkýnma, sosyal denge ve toplumsal barýþýn korunmasý ...

(3289 kez görüntülendi)
Yerel Yönetimler

T.C. TURİZM BAKANLIĞI İSTANBUL EMİTT 2011

Kültür, bir toplumu diðer toplumlardan farklý kýlan, geçmiþten beri deðiþerek devam eden, kendine özgü, sanatý, inançlarý, örf ve adetleri, anlayýþ ve davranýþlarý ile onun kimliðini oluþturan yaþayýþ ve düþünüþ tarzýd...

(3566 kez görüntülendi)