Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 1 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

Kahramanmaraş

TURİZM

KAHRAMANMARAŞ EMİTT İSTANBUL 2011

Maraþ adýnýn nereden geldiði ve anlamýnýn ne olduðuna dair birkaç görüþ ileri sürülmektedir. Ünlü tarihçi Herodot, Maraþ þehrini Hitit komutanlarýndan Maraj adlý birisinin kurmasýndan dolayý þehre Maraj adý verildiðini belirt...

(4015 kez görüntülendi)