Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 1 mekan bulundu
Sektörel MekanlarTURİZM

Adıyaman

Hükümet Konakları

ADIYAMAN VALİLİĞİ İKTM EMİTT STANDI

1841 yýlýnda Adýyaman þehrinin ilçe merkezi iken, Vali adýna görev yapan bir memur yani Kaymakam tarafýndan yönetilmeye baþlanmýþtýr. 1849 yýlýnda sancak haline getirilerek Diyarbakýr’a baðlanmýþtýr. Bu tarihten itibaren Besni,...

(6076 kez görüntülendi)