Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 3 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

Çanakkale

TURİZM

AYVACIK BELEDİYESİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Ayvacýk ilçesi Asya'nýn en batýsýnda, volkanik bir arazi üzerinde bulunur. Türklerin bölgeyi ne zaman yurt tuttuklarýna dair kesin tarihsel bir bilgi yoktur. Beylikler dönemi bölgeye iliþkin bilgilerde ise sadece Kýzýlca Tuzla, Günüm...

(5451 kez görüntülendi)
TURİZM

ECEABAT BELEDİYESİ EMİTT 2011 FUAR STAND

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası hükümleri doğrultusunda; milli birlik ve bütünlük içerisinde, eşitlikçi hizmet anlayışıyla her vatandaşımıza aynı mesafede durarak, hizmetlerimizin ilçenin her bir köşesine aynı ölçüde ulaşması...

(3869 kez görüntülendi)
TURİZM

ÇATOD EMİTT İSTANBUL 2011

Çanakkale Turistik Otelciler ve Ýþletmeciler Birliði Derneði 2004 yýlýnda Hayati Aydeðer baþkanlýðýnda toplam 23 otel iþletmecisi ve turizm yatýrýmcýsýnýn birlikteliði ile Çanakkale'de hayat bulmuþtur. Derneðimizin baþkanl...

(3831 kez görüntülendi)