Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       Gezi ve Tatil
       Emitt 2011

Toplam 241 mekan bulundu
Sektörel MekanlarDİĞERTURİZM

TURİZM

DELTA İNŞAAT TURİZM - 2011 EMİTT FUARI STANDI

Delta Ýnþaat Turizm Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. 1996 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþ olup kaba ve ince inþaat ve teknolojik çözümlerin uygulanmasý konularýnda yapmýþ olduðu tüm iþlerde dürüstlük ilkeleri ve müþteri memn...

(4693 kez görüntülendi)
TURİZM

KUVEYT EMİTT 2011 FUAR STAND

Kuveyt ya da resmî adýyla Kuveyt Devleti (Arapça: دولة الكويت‎, Devletü'l-Kuveyt), Arabistan Yarýmadasý'nýn kuzeydoðusunda, Basra Körfezi kýyýsýnda yer alan ülke. Kuzeyde ...

(3588 kez görüntülendi)
TURİZM

GRAND CEVAHİR HOTEL EMİTT FUAR STAND

Sizi eþsiz bir mimarinin, üstün teknoloji ve 5 yýldýzlý konforla buluþtuðu bir atmosferden selamlýyoruz. Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi uzun yýllara dayanan deneyimiyle; iþ toplantýlarý, kongreler, ürün tanýtýmlarý, bayi to...

(6027 kez görüntülendi)
TURİZM

MANİSA EMİTT İSTANBUL 2011

Manisa ili, Türkiye Cumhuriyetinin Ege Bölgesinde yer alan bir ildir. Manisa 1.4 Milyon'luk Toplam Nüfusuyla Ýzmir'den Sonra Ege Bölgesi'nin 2. Büyük Ýlidir. Manisa Merkez Ýlçe Nüfusu 400.000'e yaklaþýr ve bu özellikleriyle Manisa, Büy...

(8154 kez görüntülendi)
TURİZM

DİYARBAKIR EMİTT İSTANBUL 2011

arbakýr Tarihi ve Tarihçesi Tarihsel Geliþimi Diyarbakýr ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde nemini korumuþ Anadolu ile Mezopotamya Avrupa ile Asya arasýnda doðal bir geçiþ yolu bir köprü görevi yapmýþ bu nedenl...

(4704 kez görüntülendi)
TURİZM

ÜRDÜN EMİTT 2011 FUAR STAND

Ürdün (Ürdünlü :Il-Memleké'l Ürdüniyyé'l Haþimiyyé) ya da resmi adýyla Ürdün Haþimi Krallýðý Ortadoðu'da bir Arap ülkesidir. Kuzeyinde Suriye, kuzey doðusunda Irak, güneyinde ve doðusunda Suudi Arabistan, batýsýnda Ýsrail ve...

(2750 kez görüntülendi)
TURİZM

KALE KİLİT - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Kale Endüstri Holding bünyesinde yer alan Kale Kilit Dýþ Ticaret A.Þ. 1986 yýlýnda kurulmuþtur.Gerek Uluslararasý kalite ve güvenlik standartlarýna uygun olmak þartýyla ithal ettiði, gerekse kendi üretimi olan ürünleri, yurtiçi ve y...

(4929 kez görüntülendi)
TURİZM

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI EMİTT 2011 FUAR STAND

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan “2010 Yılı KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı” kapsamında, gerek Kocaeli’nde gerekse Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerin...

(4032 kez görüntülendi)
TURİZM

SAKARYA İLİ - 2011 EMİTT FUAR STANDI

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer alan bir ildir. 2010 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýnda nüfusu 872.872'dir. Sakarya'nýn kuzeyinde Karadeniz, batýsýnda Ýzmit, Bursa, doðusunda Düzce ve güneyind...

(3788 kez görüntülendi)
TURİZM

KRAL PESTİL VE KÖME - 2011 EMİTT FUAR STANDI

1974 yılında küçücük bir atölyede faaliyetlerine başlayan işletmemiz 1984 yılı itibariyle modern tesislerde ve hijyenik ortamda üretilen mamulleriyle seçkin bir marka olmayı başarmıştır....

(6138 kez görüntülendi)