Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       ALIŞVERİŞ
       EĞİTİM
       MARKALI KONUT
       OTEL & KONAKLAMA
       YEME - İÇME
       SAĞLIK
       SANAYİİ
       DİĞER

Toplam 4 mekan bulundu
Sektörel Mekanlar

Kahramanmaraş

TURİZM

KAHRAMANMARAŞ EMİTT İSTANBUL 2011

Maraþ adýnýn nereden geldiði ve anlamýnýn ne olduðuna dair birkaç görüþ ileri sürülmektedir. Ünlü tarihçi Herodot, Maraþ þehrini Hitit komutanlarýndan Maraj adlý birisinin kurmasýndan dolayý þehre Maraj adý verildiðini belirt...

(4015 kez görüntülendi)
ALIŞVERİŞ

ŞEKERMAKSAN GOLD İST FUAR STANDI

ŞEKERMAKSAN; sürekli yenilenen, ileri teknoloji KUYUMCU TEL-ASTAR silindir makineleri ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını ön plana alan özel üretim makine, çeşitli alet-ekipman üretimi ve satış sonrası hizmetleri vermekten mutluluk du...

(4583 kez görüntülendi)
MOBİLYA-DEKORASYON

EKODECK KAPLAMA

Firmamýz 2009 yýlýnda faaliyetine baþlamýþtýr kompozit panel geri dönüþüm sektöründe her geçen gün kendini geliþtirmekte olup saðlam ve emin adýmlarla yoluna devam etmektedir vizyonumuzda saðlamlýk kalite uygun fiyat ve buna paral...

(5387 kez görüntülendi)