Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       ALIŞVERİŞ
       EĞİTİM
       MARKALI KONUT
       OTEL & KONAKLAMA
       YEME - İÇME
       SAĞLIK
       SANAYİİ
       DİĞER

Toplam 1 mekan bulundu
Sektörel Mekanlar

Adıyaman

TURİZM

ADIYAMAN VALİLİĞİ İKTM EMİTT STANDI

1841 yýlýnda Adýyaman þehrinin ilçe merkezi iken, Vali adýna görev yapan bir memur yani Kaymakam tarafýndan yönetilmeye baþlanmýþtýr. 1849 yýlýnda sancak haline getirilerek Diyarbakýr’a baðlanmýþtýr. Bu tarihten itibaren Besni,...

(6076 kez görüntülendi)