Mekan 360

Haritası
Yükleniyor !..

Alt Kategoriler

       MÜZELER
       DİNİ MEKANLAR
       KENTSEL ALANLAR
       ANTİK KENTLER
       CANLİ YAYIN
       PROJELER

Toplam 3 mekan bulundu
Gezi Mekanları

Denizli / GÜNEY

Şelaleler

DENİZLİ GÜNEY ŞELALESİ

Denizli il merkezine yaklaşık 70 km. uzaklıkta ki Güney İlçemizin sınırlarında olan Güney Şelalesi, ilçe merkezine 5 km. uzaklıktadır. Güney Şelalesi Birinci derece sit alanı ve doğa harikası sıralamasında 23. sıradadır. Kayna...

(32433 kez görüntülendi)
KENTSEL ALANLAR

DENİZLİ GÜNEY GENEL

Güney sýnýrlarý içerisinde M.Ö. 2500-2000 yýllarý arasýnda kesin olarak bulunamamakla beraber SALA adlý bir yerleþim yeri olduðu sanýlmaktadýr. I. Dünya Savaþý sonrasýnda Yunan iþgaline uðrayýp 3 Eylül 1922’ de iþgald...

(18940 kez görüntülendi)
ENDÜSTRİYEL PROJELER

DENİZLİ ADIGÜZEL BARAJI

Adýgüzel Barajý, Denizli'de, Büyük Menderes Nehri üzerinde, sulama, enerji ve taþkýn kontrolü amacýyla 1976-1989 yýllarý arasýnda inþa edilmiþ bir barajdýr. Kaya gövde dolgu tipi olan barajýn gövde hacmi 7.125.000 m3, akarsu yat...

(12061 kez görüntülendi)