leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur | Foto Galeri | Video Galeri | Haritada Göster

English
Mekan Bilgisi

1992 ve 1993 yıllarında OSB dışı yapılaşmalardan dolayı alan genişleyerek 410 Hektara ulaştı. Ulucak ve  Kemalpaşa  Belediyelerinin  vermiş olduğu ruhsatlar  dahilindeki yapılaşmalar  dikkate alınarak,  890 hektar   büyüklüğündeki  alan  Yer Seçim Komisyonunca 13.04.1999  tarihinde incelendi. Bu  tevsi alandan 270 Hektarı 2002 yılında, 620 Hektarı 2004 yılında yer seçimi kesinleşerek  OSB’ye katılması uygun görüldü. Böylece toplam alan 1300  Hektara ulaştı. 270  hektarlık tevsii alanla ilgili işlemin iptali için  Ulucak Belediyesi’nce açılan dava sonucu yürütmeyi durdurma  kararı verilmiş olup, dava halen sürmektedir. 4562 OSB Kanunu yürürlüğe girmesi ile Kuruluş Protokolü  oluşturularak, 191 Sicil No’ su ile OSB Tüzel Kişiliği tescil edildi.Ulucak Belediyesi’ nin tüzel kişiliğin iptali istemli açmış olduğu  dava  sonrası Danıştay 10. Dairesi’nce “Yürütmeyi Durdurma  Kararı “  verilmiştir. OSB’ ce yürütülen iş ve işlemlerin  aksamaması için 239  sicil numarası ile tüzel kişilik yeniden tescil  edildi. Ulucak Belediyesi’ nce açılan dava sonucunda 239 sayılı tüzel  kişilik  için de ilk etapta “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verildi.  Bunun  üzerine, yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması için  davası süren  270 Ha. 1. Tevsii alan yetki dışında bırakılarak,  Sanayi ve Ticaret  Bakanlığı’ nca 258 sicil numara ile tüzel  kişilik  yeniden tesis edildi.  HALEN 258 SİCİL SAYILI TÜZEL  KİŞİLİK İLE 4562 SAYILI OSB KANUNU KAPSAMI YETKİ VE  SORUMLULUKLAR SÜRDÜRÜLMEKTEDİR. 239 sayılı tüzel kişilik İzmir 3. İdare Mahkemesince iptal edildi.  Kararın temyiz başvurusu yapıldı.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bu firmaya ait kayıtlar 12136. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...