leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı Gizle

Hakkımızda

HYUNDAI Ýþ Makineleri 1985 yýlýnda kurulmustur. 1995 yýlýna kadar sürekli geliþim göstererek 1997 yýlýnda DNV tarafýndan ISO 14001 ile sertifikalandýrýlmýþtýr.

2002 finansal verilerine göre firmanýn yýllýk cirosu 6,8 milyar USD'dýr. Bu rakamýn 4,6milyar USD’ý ihracata aittir.

Türkiye Ekskavatör ve Yükleyici pazarýnda iyi bir üne sahip olan HYUNDAI Ekskavatör ve Yükleyiciler tüm dünyada tanýnan yaygýn servis ve yedek parça aðýna sahip komponentlerle imal edilmektedir. Cummins, Mitsubishi, Toshiba, Rexroth, ZF, HHI, Nabco gibi dünyaca ünlü ve kaliteli markalar Hyundai Ýþ Makinalarýnýn dizel motor, ana pompa, yürüyüþ motoru, valf bloðu ve þanzýmanlarýnda kullanýlmaktadýr.

Seri kule dönüþü ve opersayon hýzý, yüksek manevra kabiliyeti, düþük ses, rahat kullaným, orjinal kýrýcý hattý, bom güvenli kilitleme valfi, mazot dolum pompasý, bilgisayarlý kontrol modülü ve arýza tespit sistemi, klima ve kalorifer, deluxe radio kasetçalar, sýcak soðuk içecek dolabý, modern kabin ve kolay ulaþýlabilir gövde yapýsýyla HYUNDAI ekskavatörler, operatörlerin sürüþ zevkini ve performansýný artýrýrken makina sahiplerininde kalite, saðlamlýk, dayanýklýlýk ve düþük fiyat gereksinimlerine cevap vermektedir. Belirtilen üstün özellikler HYUNDAI’yi en fazla tercih edilen ekskavatör durumuna getirmektedir.

Yeni HYUNDAI yükleyicilerse Cummins Motor, ZF þanzýman, yüksek operasyon hýzlarý ve seri yükleme boþaltma, rahat kullaným, üstün bilgisayarlý kontrol modülü, arýza takip sistemi, acil durum direksiyon pompasý, klima ve kalorifer, sýcak soðuk içecek dolabý, ROPS korumalý konforlu kabin, deluxe radio kasetçalar ve daha bir çok üstün özellikleri ile kullanýcýlarýn ve makina sahiplerinin hergeçen gün daha fazla hayranlýðýný kazanmaktadýr.

HYUNDAI ekskavatör ver yükleyicileri kendini kanýtlamýþ ve bilhassa düþük bakým giderleri ve bol yedek parça özellikleri sayesinde sektörün aranýlan markalarý arasýna girmiþtir.

Ayný þekilde Türkiye Forklift pazarýnda da söz sahibi olan HYUNDAI'nin pazardaki ürün gamý arasýnda 1,5 ton ile 7,0 ton arasý dizel forkliftler, 1,5 ton ile 3,0 ton arasý LPG'li forkliftler, 1,5 ton ile 2,5 ton arasý akülü forkliftler ve 1,5 ton ile 4,0 ton arasý akülü çekiciler bulunmaktadýr2003 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren HMF tarafýndan pazarlanmaya baþlanan HYUNDAI forkliftler kýsa zamanda yüksek bir pazar payýna ulaþmýþtýr.

HYUNDAI Ekskavatör & Yükleyici ve Forkliftlerin Türkiye Distribütörlüðü'nü baþarý ile yürüten HMF MAKÝNA VE SERVÝS SAN. VE TÝC. A.Þ. servis, yedek parça ve garanti konularýnýn önemini iyi deðerlendirerek, "Profesyonel Hizmet"i prensip edinmiþ ve bunu tüm Türkiye çapýnda yaygýn satýþ bürolarý, bayileri ve servis istasyonlarý ile Türkiye'nin dört bir yanýna en süratli ve etkin hizmeti vermeye devam etmektedir.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

HMF MAKINA-Fair Arena Standı

Bu firmaya ait kayıtlar 5753. kez ziyaret edilmektedir.