leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanal Tur

English
Reklamı gizle

Hakkımızda

Türk Hava Yollarý uçuþ emniyet ünitesi, ilk olarak 1974 yýlýnda Uçuþ Emniyet Baþkanlýðý adý altýnda kurulmuþtur. Müteakip yýllarda, bu ünitenin ismi ve organizasyon þemasýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. 1999 yýlýnýn Kasým ayýnda, ünitemizde uçuþ ve yer emniyet faaliyetlerini yürüten Uçuþ, Yer ve Bakým Emniyet Müdürlükleri, alt kadrolarýyla birlikte, JAA ve JAR talimatlarý gereði kurulan, Kalite Güvence Baþkanlýðý'na baðlanmýþ ve son olarak 2000 yýlý Aralýk ayýnda Uçuþ Emniyet ve Kalite Güvence Baþkanlýðý adýný almýþtýr. Uçuþ Emniyet ve Kalite Güvence Baþkanlýðý, doðrudan Genel Müdüre baðlý bir baþkanlýktýr.

Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

ANADOLU JET

Bu firmaya ait kayıtlar 9821. kez ziyaret edilmektedir.

En Yakın Gezİ Mekanları


... Yükleniyor ...

EN YAKIN TARİHİ MEKANLAR


... Yükleniyor ...

EN YAKIN KÜLTÜREL&ETKİNLİK MKN.


... Yükleniyor ...

ŞEHİR PANORAMALARI


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...