leminiz Yaplyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Mekan Bilgisi

Ýzmir Buca'da Amerikan Koleji olarak 1912 yýlýnda yapýlan yapý 1938–1949 tarihleri arasýnda Köy Enstitüsü, 1952–1953 yýllarý arasýnda L.SE. Karargâhý 1953’ten sonra da 6.ATAF Karargâhý olarak kullanýlmýþtýr.

Kolej dikdörtgen planlý olarak zemin dýþýnda iki katlýdýr. Ayrýca köþelerdeki dikdörtgen dört bölümlü dýþa çýkýntýlý kule görünümlü bölümlerin arasýna bir de çatý katý yerleþtirilmiþtir.

Bu yapýnýn giriþ kapýsý dört katlý dikdörtgen kule þeklinde olup, dýþarýya doðru taþýrýlmýþtýr. Kulenin katlarý arasýnda enine silmeler bulunmaktadýr. Yuvarlak kemerli giriþ kapýsýnýn üzerindeki iki katta ince uzun dikdörtgen pencereler bulunmaktadýr. Üzeri balkonla sonuçlanan dördüncü katýn üzerine yuvarlak kadranlý bir saat yerleþtirilmiþtir
Hata Bildir
Arkadaşına Tavsiye Et
Editöre Mesaj
Web Sayfana Ekle

AMERİKAN KOLEJİ

Bu firmaya ait kayıtlar 11578. kez ziyaret edilmektedir.

Benzer Mekanlar


... Yükleniyor ...

KONAKLAMA


... Yükleniyor ...

ALIŞVERİŞ


... Yükleniyor ...

Anı Defteri


... Yükleniyor ...